Vuxenutbildning Malmö

Byte av lokaler för vård och omsorg.

Från och med höstterminen 2017 kommer alla kurser inom vård och omsorg på Komvux Malmö Universitetsholmen flytta till kvarteret Margareta som inrymmer Komvux, Värnhemsskolan och Startskolan.  

Grundläggande vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå motsvarar grundskolan, men undervisningen är anpassad för vuxna.

Mer om grundläggande vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå motsvarar kurser som finns inom den treåriga gymnasieskolan.

Mer om gymnasial vuxenutbildning