Komvux Malmö anordnar utbildningar på flera adresser men flertalet flyttas successivt till adressen Kungsgatan 44. Våra vård- och omsorgsutbildningar (Komvux Malmö Universitetsholmen) har redan flyttat hit liksom vårt utbud av teoretiska fristående kurser på grundskolenivå och gymnasienivå (Komvux Malmö Pauli).

Du gör din ansökan via ansökningswebben.

 

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar som rör komvuxutbildningar i Malmö.

Topp 5 - vanliga frågor

 • När ska jag söka till Komvux?

  Det finns flera olika ansökningsperioder. Flera kurser har kontinuerliga starter under året medan de sammanhållna yrkesutbildningarna bara har några få starter. Håll dig uppdaterad genom att besöka ansökningswebben, malmo.se/komvuxansokan. Där hittar du alla aktuella ansökningsperioder.

 • Jag har frågor om ansökan och antagning

  Har du frågor om ansökan och antagning ska du kontakta antingen Vägledningscentrum eller Vuxantagningen utifrån vad det gäller:

  • Kan inte söka/skicka min ansökan - kontakta Vuxantagningen
  • Varför är jag obehörig - kontakta Vägledningscentrum
  • Har avbrutit kurs och vill bli behörig till samma kurs, annan skola, annan kursstart - skicka e-post till vuxantag@malmo.se

  Kontaktuppgifter: 

  Vuxantagningen
  E-post: vuxantag@malmo.se
  Telefon: 040-34 33 83
  Telefontider: Måndag-torsdag 8.30-10.00

  Vägledningscentrum
  E-post: vagledningscentrum@malmo.se
  Telefon: 040-34 49 95
  Telefontider: Se aktuella tider på Vägledningscentrums webbplats

 • Hur kan jag studera på Komvux?

  Klassrumsundervisning, dagkurs och kvällskurs
  Det vanligaste sättet att studera är i grupp på fasta dag- eller kvällstider.

  Hur undervisningen ser ut varierar mellan olika ämnen och lärare. Under en kurs kan det vara föreläsningar, arbete i grupp, eget arbete, individuell informationssökning, laborationer, studiebesök, övningsföretag.

  Kurser inom kommunal vuxenutbildning har också färre lektionstimmar än motsvarande på gymnasiet och därför krävs en hel del hemarbete.

  Distanskurs
  För dig som har god studiedisciplin och som vill läsa individuellt på tider som passar just dig erbjuds studier på distans. Utifrån planering och studiehandledning från din lärare får du på egen hand läsa in kurserna.

  Kontakten med lärare och kurskamrater sker till största del via Internet. Träffar på skolan kan förekomma. I de naturvetenskapliga kurserna görs de obligatoriska laborationerna på skolan.

  Distanskurser ställer stora krav på dig vad gäller självständighet och förmåga att ta ansvar.

 • När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?

  Antagningsbesked till kurser skickas till dig senast 1 vecka före kursstart, om du har sökt i tid. Skulle du inte vara behörig eller om någon av dina sökta kurser blivit inställd får du särskilt besked om detta. Du hittar information om din ansökan genom att logga in på Min sida på malmo.se/komvuxansokan.

  Restantagning görs upp till 2 veckor efter kursstart, det innebär att du kan få en plats även efter det att kursen har startat.

 • Hur gör jag min ansökan?

  Du gör din ansökan på malmo.se/komvuxansokan.

  Under fliken Ansökan/Studieplan kan du sen ansöka till kurser eller kurspaket. Du börjar med att fylla i dina personuppgifter samt information om tidigare studier.

  Här kan du läsa om hur du gör steg för steg.PDF icon hur_ansoker_jag_kurser_till_komvux.pdf

Vem ska jag kontakta?

 • Jag har frågor om ansökan och antagning

  Har du frågor om ansökan och antagning ska du kontakta antingen Vägledningscentrum eller Vuxantagningen utifrån vad det gäller:

  • Kan inte söka/skicka min ansökan - kontakta Vuxantagningen
  • Varför är jag obehörig - kontakta Vägledningscentrum
  • Har avbrutit kurs och vill bli behörig till samma kurs, annan skola, annan kursstart - skicka e-post till vuxantag@malmo.se

  Kontaktuppgifter: 

  Vuxantagningen
  E-post: vuxantag@malmo.se
  Telefon: 040-34 33 83
  Telefontider: Måndag-torsdag 8.30-10.00

  Vägledningscentrum
  E-post: vagledningscentrum@malmo.se
  Telefon: 040-34 49 95
  Telefontider: Se aktuella tider på Vägledningscentrums webbplats

 • Jag har frågor om att läsa på komvux i en annan kommun

  Har du frågor om att läsa på komvux i en annan kommun ska du kontakta antingen Vägledningscentrum eller Vuxantagningen utifrån vad det gäller:

  • Har ansökan kommit in? - kontakta Vuxantagningen
  • Har komplettering kommit in? - kontakta Vuxantagningen
  • Varför har jag fått ”nej” på min ansökan? - kontakta Vuxantagningen 
  • När kommer svaret och vem lämnar antagningsbesked? - kontakta Vägledningscentrum
  • Hur ta reda på vilken kommun man ska söka genom? - kontakta Vägledningscentrum
  • Har sökt tidigare, varför ska alla handlingar lämnas in igen? - kontakta Vägledningscentrum
  • Varför har komvux andra förkunskapskrav än utbildningsanordnaren? - kontakta Vägledningscentrum
  • Hur tar jag reda på kurskoder? - kontakta Vägledningscentrum

  Kontaktuppgifter: 

  Vuxantagningen
  E-post: vuxantag@malmo.se
  Telefon: 040-34 33 83
  Telefontider: Måndag-torsdag 8.30-10.00

  Vägledningscentrum
  E-post: vagledningscentrum@malmo.se
  Telefon: 040-34 49 95
  Telefontider: Se aktuella tider på Vägledningscentrums webbplats

Vad är Komvux?

 • Vad är Komvux?

  Den gymnasiala eller grundläggande vuxenutbildningen (Komvux) är till för dig som behöver komplettera din utbildning på gymnasial eller grundskolenivå. Till exempel om du saknar eller har en ofullständig gymnasie- eller grundskoleutbildning, eller behöver komplettera för att få behörighet till högskolan. Man kan även studera gymnasiala yrkesutbildningar. Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma läroplan och följer samma kursplaner som den vanliga gymnasieskolan, och ger samma kompetens.

  Undervisningen är kostnadsfri. Läromedelskostnader får du bekosta själv.

 • Vem får studera på Komvux Malmö?

  Du får läsa på kommunal vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

  Även du som är yngre kan antas till utbildning om du har slutfört utbildning på ett nationellt gymnasieprogram eller om det med hänsyn till dina personliga förhållanden finns särskilda skäl.

  Folkbokföring och studerandekommun
  För studier på gymnasial nivå gäller att du ska vara folkbokförd i Malmö stad. Du som är nyinflyttad till Malmö måste komplettera din ansökan med personbevis för att visa att du är folkbokförd i Malmö stad.

  Sökande från annan kommun än Malmö
  Om du är folkbokförd i en annan kommun än Malmö och vill studera vuxenutbildning i Malmö går du till väga på detta sätt:

  Anmäl dig till vilken utbildning du vill studera på Malmös webbansökan och skriv därefter ut den.

  Skicka din ansökan till din hemkommun som beslutar om de kan finansiera din utbildningsplats i Malmö.

  Du som är folkbokförd i Malmö men som vill studera Komvux i en annan kommun, läs frågan nedan: Ansöka till komvux i en annan kommun

 • Vad finns det för olika typer av komvuxutbildningar?

  Du kan välja om du vill läsa fristående kurser, en yrkesutbildning eller lärlingsutbildning.

  Fristående kurser
  Du väljer vilka fristående kurser du vill läsa och gör tillsammans med en studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum en studieplanering efter dina behov och mål. Du kan kombinera kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Utbildningsanordnaren kan inte garantera att du får kurser på de tider du söker.

  Tänk på att om du ska kombinera studier hos flera utbildningsanordnare är det viktigt att uppge detta för den studie- och yrkesvägledare som hjälper dig med planeringen.

  Yrkesutbildning
  Yrkesutbildningar finns på gymnasial nivå och är ett program med tydlig yrkesinriktning. När du går en yrkesutbildning så kombineras lärarledda lektioner på skolan med att du är ute på praktik på en arbetsplats. Hur stor andel av tiden som är lektioner respektive praktik varierar mellan de olika utbildningarna.

  Du får gymnasiebetyg på din utbildning. Efter avslutad utbildning kan du söka jobb inom ditt yrke och inom vissa yrkesområden fortsätta genom att söka lärlingsplats.

  Lärlingsutbildning
  Lärlingsutbildning är en utbildning som till största delen genomförs på en arbetsplats (minst 70%). En mindre del genomförs på den skolan som ansvarar för utbildningen. Du har en handledare på arbetsplatsen och en lärare på skolan.

  Du får gymnasiebetyg på din utbildning. Efter avslutad utbildning kan du söka jobb inom ditt yrke men i vissa branscher krävs ytterligare lärlingstimmar innan du blir fullbetald.

  Här kan du se hela utbildningsutbudet

 • Hur kan jag studera på Komvux?

  Klassrumsundervisning, dagkurs och kvällskurs
  Det vanligaste sättet att studera är i grupp på fasta dag- eller kvällstider.

  Hur undervisningen ser ut varierar mellan olika ämnen och lärare. Under en kurs kan det vara föreläsningar, arbete i grupp, eget arbete, individuell informationssökning, laborationer, studiebesök, övningsföretag.

  Kurser inom kommunal vuxenutbildning har också färre lektionstimmar än motsvarande på gymnasiet och därför krävs en hel del hemarbete.

  Distanskurs
  För dig som har god studiedisciplin och som vill läsa individuellt på tider som passar just dig erbjuds studier på distans. Utifrån planering och studiehandledning från din lärare får du på egen hand läsa in kurserna.

  Kontakten med lärare och kurskamrater sker till största del via Internet. Träffar på skolan kan förekomma. I de naturvetenskapliga kurserna görs de obligatoriska laborationerna på skolan.

  Distanskurser ställer stora krav på dig vad gäller självständighet och förmåga att ta ansvar.

 • Kan jag söka studiemedel när jag läser på Komvux?

  Studier inom Komvux är studiemedelsberättigande, men det finns flera regler och krav kring studiemedel. Du hittar mer information på CSNs webbplats.

  Studiestartsstöd

  För att kunna få studiestartsstöd måste du uppfylla vissa krav. Några av kraven prövas av CSN och andra krav prövar Vuxantagningen på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

  Du kan inte själv söka Studiestartsstöd utan behöver bli remitterad från Arbetsförmedlingen eller Arbetsmarknadsavdelningen inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

  Observera att reglerna för antagning till studier på Komvux är samma för dig som söker studiestartsstöd som för alla andra som söker till Komvux.

  Läs mer om studiestartsstöd på CSNs webbplats.

 • Kan jag höja mitt meritvärde genom att studera på Komvux?

  Vad som gäller för just dig kan du läsa mer om under fliken ”Så funkar det” på www.antagning.se  

  Du är välkommen in till Vägledningscentrum om du har frågor om dina betyg.

 • Validering inom Komvux Malmö

  Validering på gymnasial nivå inom Komvux Malmö

  Vad är validering (validering av reell kompetens)?

  Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person har oberoende av hur man fått dem.

  Läs mer om validering och hur du söker här.

Vad behöver jag tänka på?

 • När ska jag söka till Komvux?

  Det finns flera olika ansökningsperioder. Många flexkurser har kontinuerliga starter under året medan de sammanhållna yrkesutbildningarna bara har några få starter. Håll dig uppdaterad genom att gå in på sidan Kurser och utbildningar eller besök ansökningswebben, malmo.se/komvuxansokan.

 • Jag behöver planera mina studier

  Ta då kontakt med Vägledningscentrum. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på denna sida.

 • Hur mycket behöver jag studera?

  När du planerar dina studier på Komvux är det viktigt att du tänker igenom vilken studietakt som passar bäst för dig. Studietakten påverkar också hur mycket studiemedel du kan söka hos CSN.

  heltid 100 % = minst 20 poäng/vecka
  deltid 75 % = minst 15 poäng/vecka
  deltid 50 % = minst 10 poäng/vecka

 • Ansöka till Komvux i en annan kommun

  Vill du söka till vuxenutbildning i annan kommun än Malmö? Börja med att ta reda på om samma eller likvärdig kurs/utbildning finns inom Komvux Malmö.

  Om du ändå bestämmer dig för att söka till annan kommun ska du göra så här:

  1. Gör en ansökan på den aktuella kommunens webbsida och skriv ut ansökan eller skaffa kommunens ansökningsblankett. Kom ihåg att ta reda på och kontrollera vilka förkunskapskrav som ställs och att du uppfyller de angivna kraven!

  För att en utbildning i privat regi ska vara möjlig att söka måste det finnas ett gällande avtal mellan utbildningsanordnaren och vuxenutbildningen. Det åligger dig som sökande att  kontakta utbildningsanordnaren och ta reda på vilken kommun skolan har avtal med. Finns inget gällande avtal returneras din ansökan då den inte kommer att kunna behandlas

  2. Gör klar din ansökan. Tänk på:

  Börja med att skapa ett konto till Komvux Malmö om du inte redan har ett. Det gör du på www.malmo.se/komvuxansokan.Detta måste du göra för att din ansökan till Komvux i annan kommun ska kunna behandlas.

  • gör din ansökan på den aktuella kommunens webbsida eller kommunens ansökningsblankett för vuxenutbildning
  • lämnar du privat utbildningsanordnares ansökningsblankett kan ansökan returneras till dig
  • ansökningsblanketten måste vara fullständigt ifylld
  • bifoga information om utbildningen. Samtliga kurser/kurspaket du vill söka till måste anges med kursnamn och kurskoder för varje enskild kurs (se utbildningens/aktuell kommuns vuxenutbildnings webbplats eller kontakta vuxenutbildningen i den kommun du söker till)
  • bifoga kopior på tidigare betyg/intyg (gäller även om du studerar/har studerat inom Malmö stad)
  • bifoga arbetsgivarintyg om det krävs för utbildningen
  • bifoga intyg om att du ska arbeta eller studera på sökt ort/inom kommun
  • bifoga ett personligt brev med en motivering om varför du söker utbildningen samt varför du inte kan studera i din hemkommun

  Beslut tas utifrån de handlingar du bifogar din ansökan. Därför är det viktigt att den är komplett utifrån punkterna ovan.

  3. Boka gärna ett besök på Vägledningscentrum för att tillsammans med en studie- och yrkesvägledare göra en studieplan. Du bokar en tid i förväg på malmo.se/vagledningscentrum.

  4. Lämna därefter din ansökan med alla dina handlingar i brevlådan utanför porten till Storgatan 20, Malmö eller skicka den till: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Vuxantagningen, 205 80 Malmö. Märk kuvertet "Ansökan IKE".
   
  Även om du skickat in en ansökan om interkommunal ersättning tidigare måste din ansökan vara komplett med samtliga ovan nämnda handlingar. 

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö stad beslutar om interkommunal ersättning beviljas eller inte, dvs beslutar om Malmö stad ska betala den andra kommunen för din utbildning eller inte. Därefter skickar gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen din ansökan med alla bilagor till den aktuella kommunen. Den kommunen fattar i sin tur beslut om du blir mottagen/intagen till utbildningen och de skickar detta beslut till dig. Du får inget besked från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö.

  Om du vill söka en utbildning i privat regi med kursavgift kan du inte söka genom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning i Malmö om det inte finns någon kommun som har avtal med skolan. Om det finns en kommun med sådant avtal kan du göra din ansökan enligt informationen ovan.

  För eventuella ytterligare frågor som rör utbildningen ska du vända dig till den kommun/skola du söker till.

  Information om överklagande

 • Jag behöver stöd när jag studerar

  Om du är i behov av särskilt stöd i din undervisning anger du det i din ansökan till Komvux.

  Med särskilt stöd menar vi personer som kan komma att behöva stöd under utbildningen. Det kan vara personer med funktionsnedsättningar t.ex. läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, ADHD, rörelsehinder, synproblem, hörselnedsättning eller psykisk och/eller social problematik.

  Är du osäker på vad som gäller så prata med en studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på denna sida.

 • Nivåtester

  Nivåtestet är för dig som söker Komvux i Malmö och som inte kan uppvisa tidigare betyg.

  För att du ska kunna placeras på rätt nivå och i rätt grupp eller för att bli behörig måste du göra ett test i engelska, svenska, svenska som andraspråk och matematik.

  Tala med en studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum för att diskutera nivåtest. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på denna sida.

 • Prövning och prövingsperioder

  På Komvux Malmö Pauli, Komvux Malmö Södervärn och Komvux Malmö Universitetsholmen kan du tentera kurser, göra en så kallad prövning.

  En prövning innebär att du själv läser in en kurs och sedan mot en avgift prövas på kursen. Detta kan du göra i alla de kurser som skolan erbjuder.

  Prövningen består vanligtvis av ett skriftligt och ett muntligt prov samt eventuellt en fördjupningsuppgift. Efter godkänd prövning får du betyg i kursen. De flesta skolorna erbjuder prövning under särskilda perioder och du måste anmäla dig i god tid före periodens början.

  Mer information om prövning, prövningsanvisningar, avgifter och anmälan får du på:
  • Komvux Malmö Pauli, receptionen, tel: 040-34 32 00
  • Komvux Malmö Södervärn, receptionen, tel: 040-34 32 55
  • Komvux Malmö Universitetsholmen, receptionen, tel: 040-34 32 00

 • Kan jag läsa samma kurs flera gånger?

  Har du godkänt betyg i samma eller motsvarande kurs är du inte behörig att läsa den igen.

  Har du avbrutit din kurs eller fått betyg F i en eller flera kurser fler än två gånger under de senaste tre åren kan du kallas till studieplanering 

Hur gör jag min ansökan?

 • Hur gör jag min ansökan?

  Du gör din ansökan på malmo.se/komvuxansokan.

  Under fliken Ansökan/Studieplan kan du sen ansöka till kurser eller kurspaket. Du börjar med att fylla i dina personuppgifter samt information om tidigare studier.

  Här kan du läsa om hur du gör steg för steg.PDF iconhur_ansoker_jag_kurser_till_komvux.pdf

 • Vilka förkunskaper behövs?

  Förkunskapskraven beror på vilken utbildning/kurs som du vill studera. Mer information hittar du under respektive utbildning/kurs.

 • Jag kan inte öppna mitt Komvuxkonto

  Prata med personalen på Vägledningscentrum så hjälper de dig. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

 • Tänk på att lägga dina kursval i rätt ordning

  Har du sökt fler utbildningar än vad som motsvarar heltidsstudier stryks dina val nedifrån. Därför är det viktigt att du funderar över i vilken ordning du lägger in utbildningarna då det du helst vill läsa ska ligga överst.

Har jag fått en plats?

 • När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?

  Antagningsbesked till kurser skickas till dig senast 1 vecka före kursstart, om du har sökt i tid. Skulle du inte vara behörig eller om någon av dina sökta kurser blivit inställd får du särskilt besked om detta. Du hittar information om din ansökan genom att logga in på Min sida på malmo.se/komvuxansokan.

  Restantagning görs upp till 2 veckor efter kursstart, det innebär att du kan få en plats även efter det att kursen har startat.

 • Varför är jag obehörig?

  Det kan bero på att du inte har de förkunskapskrav som ställs, att du redan är antagen till samma kurs eller redan har betyg i kursen du sökt. Det kan också bero på att du fått meddelande om att du ska komplettera med vissa dokument (ex betyg) men att du ännu inte gjort detta.

 • Vad betyder ”prio” på min ansökan?

  Komvux Malmö har 5 prioriteter (= prio). Prio 1 antas i första hand, prio 2 i andra hand o.s.v.

  Prio 1 – Fortsatt sökande, kurs/kurspaket krävs för grundläggande behörighet

  Du studerar nu på Komvux Malmö och söker kurs/kurspaket som krävs för grundläggande/särskild behörighet till eftergymnasiala studier i Sverige.

  Prio 2 – Nya sökande, kurs/kurspaket krävs för grundläggande behörighet

  Du studerar inte på Komvux Malmö och söker kurs/kurspaket som krävs för grundläggande/särskild behörighet till eftergymnasiala studier i Sverige.

  Prio 3 – Fortsatt sökande till kurspaket 

  Du studerar nu på Komvux Malmö och har grundläggande behörighet till eftergymnasiala studier i Sverige.

  Prio 4 – Nya sökande, till kurspaket  

  Du studerar inte på Komvux Malmö och har grundläggande behörighet till eftergymnasiala studier i Sverige.

  Prio 5 – Ej prioriterad, antas i mån av plats

  Du som söker kurs/kurspaket som inte överensstämmer med ditt syfte/din studieplanering eller söker av allmänt intresse eller för att höja ditt meritvärde. Du som varit antagen till kurspaket under de senaste 18 månaderna och söker ytterligare kurspaket.

 • Jag är reservplacerad

  Har du sökt till Komvux men inte fått en plats står du som reserv.

  Om det blir en plats ledig kommer du att få ett nytt antagningsbesked eller kontaktas av skolan.

  När antagningen är avslutad och du inte har kunnat erbjudas plats får du ett meddelande.

Efter mina studier

 • Får jag betyg?

  Om du läser en orienteringskurs får du intyg. Om du läser kurs på grundläggande eller gymnasial nivå får du betyg efter slutförd kurs. Som kursdeltagare får du information av läraren om kursens innehåll och mål samt vad som krävs för ett visst betyg. Du ska under kursens gång informeras om din betygssituation. Läraren sätter betyg när kursen är slut.

 • Jag vill sammanställa mina betyg

  Saknar du en gymnasieexamen från en treårig gymnasieutbildning har du möjlighet att få en gymnasieexamen från gymnasial vuxenutbildning (komvux).

  OBS! För att få en gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning i Malmö måste du ha läst eller gjort prövning i minst en kurs inom Komvux Malmö.