Komvux Malmö anordnar utbildningar på flera adresser men flertalet flyttas successivt till adressen Kungsgatan 44. Våra vård- och omsorgsutbildningar (Komvux Malmö Universitetsholmen) har redan flyttat hit liksom vårt utbud av teoretiska fristående kurser på grundskolenivå och gymnasienivå (Komvux Malmö Pauli).

Du gör din ansökan via ansökningswebben.

 

Gymnasial vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå motsvarar kurser som finns inom den treåriga gymnasieskolan. Det finns dels kurser med allmän inriktning, dels yrkesinriktad utbildning. För att kunna följa kurserna på gymnasial nivå kan vissa förkunskaper vara nödvändiga. Dessa finns angivna vid respektive utbildning/kurs.

Behöver du studera för att få ett examensbevis kan det vara bra att kontakta Vägledningscentrum innan du söker för att tillsammans med dem göra upp en individuell studieplanering.

Gymnasieexamen – högskoleförberedande examen och yrkesexamen

Högskoleförberedande examen

Examen från ett högskoleförberedande program omfattar 2 400 gymnasiepoäng om examen utfärdas från komvux. Minst 2 250 gymnasiepoäng ska ha lägst bety­get godkänt (E).

I de godkända betygen måste svenska eller svenska som andraspråk ingå. (Svenska 1–3, alternativt Svenska som andraspråk 1–3).  Dessutom engelska 5 och 6 samt mate­matik 1b eller 1c. I examen ingår också godkänt betyg i gymnasiearbetet.

Yrkesexamen

Examen från ett yrkesförberedande program omfattar 2 400 gymnasiepoäng om examen utfärdas från komvux. Minst 2 250 gymnasiepoäng ska ha lägst betyget godkänt (E).

I de godkända betygen måste svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 ingå, engelska 5 samt mate­matik 1a. I examen ingår också godkänt betyg i gymnasiearbetet.

Angående validering

Har du erfarenheter, kunskaper och kompetens som du vill validera så gå in och läs mer på Frågor och svar eller gå till Komvux Malmö centrums hemsida malmo.se/komvuxcentrum

Regler från 1 juli 2012

Från och med den 1 juli 2012 styrs den kommunala vuxenutbildningen (komvux) av en ny lag. Kursplaner och betygsskala gäller för gymnasieskolan sedan den 1 juli 2011 (Gy2011) och för komvux från och med den 1 juli 2012 (Vux2012). (SFS 2010:800) och förordning (SFS 2011:1108).

Den nya lagen innebär bland annat:

  • Nya kursnamn - Kurserna på gymnasial nivå har bytt namn och/eller poäng och i vissa fall ersatts av helt nya kurser.
  • Ny betygsskala - Betygsskalan består av A-F istället för som tidigare MVG-IG.
  • Gymnasieexamen ersätter slutbetyg - Slutbetyg (2 350 poäng) fasas ut och ersätts av gymnasieexamen (2 400 poäng) där det av examensbeviset ska framgå om det avser en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen.
  • Övergångsregler - Enligt särskilda övergångsregler får slutbetyg (2 350 poäng) utfärdas senast den 1 juli 2020 för de som missgynnas av de nya reglerna.
  • Betygsdokument - När du avslutat en kurs och läraren har fört in betyget, kan du begära att få ett utdrag ur betygskatalogen.

Utbildning från ett annat land

Du som har en utländsk utbildning behöver skanna in dina betyg från både gymnasiet eller motsvarande och eventuella eftergymnasiala studier (universitet och högskola) för bedömning hos Universitets- och högskolerådet (UHR). Bedömningen av dina betyg på gymnasienivå behövs för att veta vilka dokumenterade ämneskunskaper du har sen tidigare på den nivån och vad som eventuellt fattas för behörighet till det du tänkt att söka till/studera. När denna bedömning är klar kan du tillsammans med Vägledningscentrum göra en studieplanering. Har du ännu inte fått ditt svar från UHR så får man studieplanera utifrån det man vet så länge.

Exempel: Om du har dokumenterade ämneskunskaper (betyg) inom matematik på motsvarande gymnasial nivå behöver du inte läsa dessa kurser igen.

Läs mer om vad som gäller och hur du skannar in betyg på Universitets- och högskolerådets webbplats:

​​Mer information:

Se alla kurser och kurspaket inom gymnasial vuxenutbildning