Ändringar i funktionen ”Min planering”

Den 10 januari 2018 tog vi bort funktionen ”Min planering” vilket innebär att du inte längre kan logga in och planera/spara kurser här på sidan.

Du gör fortfarande din ansökan som vanligt via ansökningswebben.

 

Jag vill studera på Komvux – vad krävs?

Du får läsa på kommunal vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Även du som är yngre kan antas till utbildning om du har slutfört utbildning på ett nationellt gymnasieprogram eller om det med hänsyn till dina personliga förhållanden finns särskilda skäl.

På gymnasial nivå finns dels enstaka kurser om du fattas någon kurs, dels kurspaket som är sammanhållna utbildningar. Kurspaketen är oftast yrkesutbildningar för yrken som ligger på gymnasial nivå.

Det finns inte några behörighetskrav för att studera kurser på grundläggande nivå (SFI i förekommande fall).

Behörighetskravet för att studera kurser på gymnasienivå är i första hand att man ska vara klar med grundskolan/grundläggande nivå. För kurser som bygger på varandra är kravet att man ska vara klar med den underliggande gymnasiala kursen. De naturvetenskapliga kurserna har särskilda krav på ex matematik. Det kan finnas särskilda krav för de gymnasiala yrkesutbildningarna (kurspaket). Förkunskapskraven står angivna vid respektive kurs/kurspaket.

Prövning och prövningsperioder

På Komvux Malmö Pauli, Komvux Malmö Södervärn och Komvux Malmö Universitetsholmen kan du tentera kurser, göra en så kallad prövning.

En prövning innebär att du själv läser in en kurs och sedan mot en avgift prövas på kursen. Detta kan du göra i alla de kurser som skolan erbjuder.

Prövningen består vanligtvis av ett skriftligt och ett muntligt prov samt eventuellt en fördjupningsuppgift. Efter godkänd prövning får du betyg i kursen. De flesta skolorna erbjuder prövning under särskilda perioder och du måste anmäla dig i god tid före periodens början.

Mer information om prövning, prövningsanvisningar, avgifter och anmälan får du på:
Komvux Malmö Pauli, tel: 040-34 65 65
Komvux Malmö Södervärn, tel: 040-34 32 55
Komvux Malmö Universitetsholmen, tel: 040-34 19 48