Nu flyttar Komvux Malmö Pauli 

Komvux Malmö Pauli flyttar sin verksamhet till kvarteret Margareta, Kungsgatan 44. Från och med höstterminen 2018 kommer all undervisning ske i lokalerna på Kungsgatan 44 (Värnhemsskolan).

Du gör fortfarande din ansökan som vanligt via ansökningswebben.

 

Jag vill studera vidare på högskola/universitet – vad krävs?

För att kunna komma in på en högskole-/universitetsutbildning krävs i första hand grundläggande högskolebehörighet.

Grundläggande högskolebehörighet

Enkelt uttryckt innebär det att man ska ha slutbetyg eller examen från gymnasiet alternativt Komvux eller studieomdöme från folkhögskolan.

Ett examensbevis från en högskoleförberedande utbildning ger grundläggande högskolebehörighet.

En yrkesexamen ger inte med automatik grundläggande högskolebehörighet utan måste kompletteras med Svenska 2 och 3 samt Engelska 6. Du har rätt att läsa in dessa kurser på komvux.

Läs mer på Universitets- och högskolerådets webbplats om vilka regler som gäller för grundläggade högskolebehörighet

Utländsk utbildning

Om man har en utländsk utbildning och är behörig till högre studier i det land man gått utbildningen ger den också behörighet här i Sverige under förutsättning att man har godkända betyg i ämnena svenska, engelska och matematik. Dessa kurser kan du läsa på komvux. Läs mer på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Alternativ väg till högskolan

Om du helt eller delvis saknar grundläggande och särskild behörighet för högskolestudier kan du ansöka om att få din reella (faktiska) kompetens prövad. Det är ett annat sätt att visa att man har den kunskap som krävs för att klara av högskolestudier. Mer information om reell kompetens.

Gå också in på den aktuella högskolans/universitetets webbplats och läs om hur de vill att du ska göra när du ansöker.

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning oavsett vilken utbildning du söker till. Förutom kravet på grundläggande behörighet har många utbildningar också särskilda behörighetskrav. Dessa varierar och beror på vilken utbildning du söker.

Om du saknar kurser som krävs för den utbildning du vill söka kan du läsa in dessa på komvux.

Saknar du examen eller slutbetyg?

Saknar du en gymnasieexamen eller ett slutbetyg från en treårig gymnasieutbildning har du möjlighet att få en gymnasieexamen eller ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning (komvux). Läs mer om skillnaderna.

OBS! Slutbetyg kan endast utfärdas till och med den 1 juli 2020.

För att få en gymnasieexamen/ett slutbetyg från kommunal vuxenutbildning i Malmö måste du ha läst eller gjort prövning i minst en kurs inom komvux Malmö.

Gymnasieexamen

Studerande som börjat läsa efter 1 juli 2012 och inte omfattas av övergångsreglerna för ett slutbetyg läser mot en gymnasieexamen.

Du kan välja mellan att läsa mot en högskoleförberedande examen med inriktning:

eller en

Läs mer om att studera på universitet och högskola på studera.nu samt antagning.se.