Komvux Malmö anordnar utbildningar på flera adresser men flertalet flyttas successivt till adressen Kungsgatan 44. Våra vård- och omsorgsutbildningar (Komvux Malmö Universitetsholmen) har redan flyttat hit liksom vårt utbud av teoretiska fristående kurser på grundskolenivå och gymnasienivå (Komvux Malmö Pauli).

Du gör din ansökan via ansökningswebben.

 

Jag vill studera vidare på yrkeshögskola – vad krävs?

För att kunna komma in på en utbildning på yrkeshögskolan krävs i första hand grundläggande behörighet.

Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en utbildning om du

  1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utbildningarna på yrkeshögskolan kan ha särskilda behörighetskrav. Dessa varierar och beror på vilken utbildning du söker.

Höja betyg

Har du fått IG/F i en kurs kan du läsa om den på komvux. Du får inte läsa om kurser som du har betyg G/E eller högre i. För att höja redan godkända betyg kan du göra prövning.

Höja meritvärde

Hur du ska kunna höja ditt meritvärde beror på om du har ett slutbetyg eller en gymnasieexamen och vilka kurser du läst tidigare. Du kan läsa mer på www.antagning.se.

Saknar du examen eller slutbetyg?

Saknar du en gymnasieexamen eller ett slutbetyg från en treårig gymnasieutbildning har du möjlighet att få en gymnasieexamen eller ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning (komvux). Läs mer om skillnaderna.

OBS! Slutbetyg kan endast utfärdas t o m den 1 januari 2017.

För att få en gymnasieexamen/ett slutbetyg från kommunal vuxenutbildning i Malmö måste du ha läst eller gjort prövning i minst en kurs inom komvux Malmö.

Gymnasieexamen

Studerande som börjat läsa efter 1 juli 2012 och inte omfattas av övergångsreglerna för ett slutbetyg läser mot en gymnasieexamen.

Du kan välja mellan att läsa mot en högskoleförberedande examen med inriktning:

eller en

Läs mer om att studera på yrkeshögskola på yrkeshogskolan.se.