Komvux flyttar till kvarteret Margareta

Under de kommande åren flyttar Komvux Malmö större delen av sin verksamhet till kvarteret Margareta, med adress Kungsgatan 44. Detta kommer ske löpande fram till sommaren 2019. Först ut att flytta var Komvux Malmö Universitetsholmen som från och med höstterminen 2017 har flyttat alla sina vuxenutbildningar inom vård och omsorg till kvarteret Margareta, Kungsgatan 44. Utbildningen Grafisk operatör är fortsatt förlagd till lokalerna på Universitetsholmen.

 

Anläggningsarbetare

Kurs/kurspaket är inte sökbar just nu
Gymnasial vuxenutbildning
Antal studieveckor: 
42
Förkunskaper: 
Kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk grundläggande, delkurs B (tidigare X).
Kursform: 
Lärling
Omfattning: 
100%
Kursperiod: 
2017-08-21 - 2018-06-08
Skola: 
Komvux Malmö Byggymnasiet
Poäng: 
1 500p
Ansökningsperiod: 
2017-04-25 - 2017-05-15
Beskrivning/innehåll: 

Gymnasial/VUX- lärlingsutbildning som omfattar 1500 poäng och är 75 % företagsförlagd. Efter avslutad utbildning kan du arbeta i branschen som lärling.

Anläggningsarbetare är ett yrke som kan erbjuda dig många olika arbetsuppgifter. När du är färdigutbildad anläggare kan du bland annat jobba med att bygga broar, gator, vägar och park- och trädgårdsanläggningar. I dagsläge finns det ett stort behov av anläggningsarbetare på arbetsmarkanden.

Du bekostar själv dina skyddskläder. 
Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN.

Sökkod: 
NS6ANL
Kontaktperson: 
Mathias Olsson, 0709-785796, mathias.olsson@malmo.se, Mia Karlberg, 0704-343272, mia.karlberg@malmo.se
Kurser som ingår: 
Poäng
Bygg och anläggning 1200
Bygg och anläggning 2200
Anläggningsprocessen200
Anläggning 1 - Grunder inom anläggning100
Anläggning 2 - Schaktning, Ballast200
Anläggning - Gröna ytor200
Anläggning - Ledningsbyggnad200
Anläggning - Stensättning100
Anläggning - Vägbyggnad100