Nu flyttar Komvux Malmö Pauli 

Komvux Malmö Pauli flyttar sin verksamhet till kvarteret Margareta, Kungsgatan 44. Från och med höstterminen 2018 kommer all undervisning ske i lokalerna på Kungsgatan 44 (Värnhemsskolan).

Du gör fortfarande din ansökan som vanligt via ansökningswebben.

 

Barnskötare

Kurs/kurspaket är sökbar i mån av plats
Gymnasial vuxenutbildning
Antal studieveckor: 
53
Förkunskaper: 
Svenska/svenska som andraspråk grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 eller motsvarande
Omfattning: 
100%
Kursperiod: 
2018-10-15 - 2019-10-18
Skola: 
Svensk Vård och Kompetensutveckling
Poäng: 
1 350p
Ansökningsperiod: 
2018-08-24 - 2018-09-14
Beskrivning/innehåll: 

Barn- och fritid med inriktning mot pedagogiskt arbete/barnskötare

Denna utbildning inom Barn och fritid förbereder dig för ett arbete som barnskötare i förskolan. Du får kunskap om barn och ungas utveckling, lärande, behov, rättigheter och om olika pedagogiska verksamheter.
8 veckors APL - arbetsplatsförlagt lärande ingår fördelat på två perioder om vardera 4 veckor förlagda på förskola inom kommunen.
Studieformen är flexibel med möjlighet till varierande grad av distansundervisning och lektioner, föreläsningar och träffar på skolan i Malmö, utifrån individuella förutsättningar och behov. Kursintroduktioner samt en examination per kurs är obligatoriska på skolan. Första veckan innefattar obligatorisk introduktion och kartläggning med möjlighet till validering på skolan.

Angående validering

Exakt hur många veckor kurspaketet pågår är individuellt. Angivet antal veckor är maxantalet. Har du kunskaper inom området kan dessa komma att valideras och din totala utbildningstid kan då kortas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper först när du är antagen och har påbörjat din utbildning. Mer information ang validering hittar du på malmo.se/komvuxcentrum

 

 

Sökkod: 
CESVOK7BSK
Informationsträff: 
Välkomna till informationsmöte den 3/9, kl 13.00 Ystadgatan 53, Malmö
Kontaktperson: 
Louise Sternros tel: 0763-176966 E-post: louise@svok.se
Kurser som ingår: 
Poäng
Hälsopedagogik HALHAL0100
Kommunikation PEDKOU0100
Lärande och utveckling PEDLÄR0100
Människors miljöer PEDMÄl0100
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0100
Barns lärande och växande PEDBAS0100
Pedagogiskt arbete PEDPEA0200
Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0100
Vardagsolyckor BEVVAR0100
Skapande verksamhet PEGSKP0100
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0100
Specialpedagogik 1 SPCSPE01100
Orienteringskurs, kartläggning KGYORI11DK100
Valbar kursPoäng
Gymnaasiearbete GYARBF100