Nu flyttar Komvux Malmö Pauli 

Komvux Malmö Pauli flyttar sin verksamhet till kvarteret Margareta, Kungsgatan 44. Från och med höstterminen 2018 kommer all undervisning ske i lokalerna på Kungsgatan 44 (Värnhemsskolan).

Du gör fortfarande din ansökan som vanligt via ansökningswebben.

 

Betongarbetare

Kurs/kurspaket är sökbar i mån av plats
Gymnasial vuxenutbildning
Antal studieveckor: 
49
Förkunskaper: 
Kunskaper motsvarande grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 i svenska eller svenska som andraspråk.
Omfattning: 
100%
Kursperiod: 
2018-10-15 - 2019-09-20
Skola: 
Hermods AB
Poäng: 
1 250p
Ansökningsperiod: 
2018-08-24 - 2018-09-14
Beskrivning/innehåll: 
Som betongarbetare armerar och gjuter du husgrunder, väggar och pelare. Du arbetar efter ritningar som beskriver hur olika konstruktioner ska se ut. Du kan också jämna till betonggolv med olika sorters spackel. I dag är det vanligt med förtillverkade betongelement som kommer direkt från fabrik till bygget. Betongarbetaren är den som tar hand om och monterar elementen på plats. Arbetet sker till största del utomhus, ofta i ett arbetslag med träarbetare.
I utbildningen ingår APL(Arbetsplatsförlagt lärande) som du genomför på ett företag. Då följer du arbetsplatsen arbetstider fullt ut.
Du får tillgodoräkna dig utbildningens poäng/timmar i din lärlingsbok när du efter utbildningen fått en lärlingsanställning.
Hermods är godkända utbildningsgivare och uppfyller Byggindustrins Yrkesnämnds, BYN:s kriterier.
Läs mer på http://byn.se/
Utbildningen omfattar 1250 p. Du läser 1150p i grunden och 100p som är valbara kurser.
 
Angående validering
Exakt hur många veckor kurspaketet pågår är individuellt. Angivet antal veckor är maxantalet. Har du kunskaper inom området kan dessa komma att valideras och din totala utbildningstid kan då kortas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper först när du är antagen och har påbörjat din utbildning. Mer information ang validering hittar du på malmo.se/komvuxcentrum
 
Sökkod: 
CEHE7:BET
Informationsträff: 
Välkommen till informationsmöte den 7/9, 14/9 och den 21/9 kl. 10.00, Agneslundsvägen 22 i Malmö
Kontaktperson: 
Robert Niklasson Tel: 040-6316789 Mail: robert.niklasson@hermods.se
Kurser som ingår: 
Gemensamma kurserPoäng
Orienteringskurs, kartläggning KGYORI11DK50
Husbyggnadsprocessen HUSHUB0200
Husbyggnad 1 HUSHUS01100
Husbyggnad 2 HUSHUS02200
Husbyggnad 3 HUSHUS03200
Betong 1 - lågform och platta på mark BETBET01100
Betong 2 - väggar och pelare BETBET02100
Betong 3 - bärlag BETBET03100
Betong 4 - golv BETBET04100
Valbara kurserPoäng
Trä 1 - stommar TRÄTRK01100
Specialyrken 1 HUBSPC01S100
Specialyrken 2 HUBSPC02S200
Mur- och putsverk 1 - grundmurar MURMUR01100
Mur- och putsverk 3 - puts MURMUR03100
Gymnasiearbete GYARBA 100