Komvux Malmö anordnar utbildningar på flera adresser men flertalet flyttas successivt till adressen Kungsgatan 44. Våra vård- och omsorgsutbildningar (Komvux Malmö Universitetsholmen) har redan flyttat hit liksom vårt utbud av teoretiska fristående kurser på grundskolenivå och gymnasienivå (Komvux Malmö Pauli).

Du gör din ansökan via ansökningswebben.

 

Fastighetstekniker

Kurs/kurspaket är inte sökbar just nu
Gymnasial vuxenutbildning
Antal studieveckor: 
40
Förkunskaper: 
Svenska/svenska som andraspråk grundläggande nivå år 7/delkurs X eller B samt matematik grundläggande nivå åk 9 eller motsvarande.
Omfattning: 
100%
Kursperiod: 
2018-10-15 - 2019-07-19
Skola: 
Lernia AB
Poäng: 
1 300p
Ansökningsperiod: 
2018-08-24 - 2018-09-14
Beskrivning/innehåll: 

Yrkesförberedande och ger grundläggande kunskaper för att kunna arbeta med allmänt underhåll av fastigheter, exempelvis förvaltning, sophantering, service samt boendekvalitet. Teori varvas med praktiska moment under hela utbildningen. De praktiska momenten genomförs under handledning på ett företag, så kallad APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Angående validering

Exakt hur många veckor kurspaketet pågår är individuellt. Angivet antal veckor är maxantalet. Har du kunskaper inom området kan dessa komma att valideras och din totala utbildningstid kan då kortas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper först när du är antagen och har påbörjat din utbildning. Mer information ang validering hittar du på malmo.se/komvuxcentrum

 

 

 

 

 

Sökkod: 
CELE7FAST
Informationsträff: 
Välkomna till informationsmöten tisdag 4/9 kl. 13.00 eller tisdag 11/9 kl. 13.00, Fårögatan 10, Malmö
Kontaktperson: 
Per-Anders Friberg Tel: 072 254 52 84 E-Post per-anders.friberg@lernia.se
Kurser som ingår: 
Poäng
Orienteringskur Introduktion KGYORI11CA100
Orienteringskurs matematik KGYORI11CM50
Systemuppbyggnad SYSSYT0100
Verktygs och materialhantering VEKVEK0100
Fastighetsförvaltning FAFFAS0100
Skötsel av utemiljö SKÖSKÖ0100
Fastighetsservice - Byggnader FASFAS0100
Elekromekanik ELRELK0100
Fastighetsservice - VVS FASFAE0100
Luftbehandling VETLUF0100
Elkraftteknik ELRELF0100
Praktisk ellära100
Cerifieringar KGYORI11DB100
Orinteringskurs, kartläggning KGYORI11DK50
Valbar kursPoäng
Gymnasiearbete GYARVF100