Komvux Malmö anordnar utbildningar på flera adresser men flertalet flyttas successivt till adressen Kungsgatan 44. Våra vård- och omsorgsutbildningar (Komvux Malmö Universitetsholmen) har redan flyttat hit liksom vårt utbud av teoretiska fristående kurser på grundskolenivå och gymnasienivå (Komvux Malmö Pauli).

Du gör din ansökan via ansökningswebben.

 

Förberedande utbildning inom vård och omsorg med grundläggande svenska

Kurs/kurspaket är inte sökbar just nu
Gymnasial vuxenutbildning
Antal studieveckor: 
20
Förkunskaper: 
Kunskaper motsvarande grundläggande svenska eller svenska som andraspråk delkurs A
Omfattning: 
100%
Kursperiod: 
2018-08-06 - 2018-12-21
Skola: 
Komvux Malmö Universitetsholmen
Poäng: 
400p
Ansökningsperiod: 
2018-05-25 - 2018-06-15
Beskrivning/innehåll: 

Komvux Malmö Universitetsholmen i samarbete med Komvux Malmö Heleneholm erbjuder Orienteringskurs inom vård och omsorg med grundläggande svenska. Syftet med kursen är att erbjuda möjlighet att få inblick i vård- och omsorgsutbildning och vård- och omsorgsverksamhet samtidigt som man studerar grundläggande svenska/svenska som andraspråk. Studieformen gör att du får bättre grund om du vill studera till undersköterska.

Efter kursen får du intyg på Orienteringskursen Vård och omsorg och betyg i svenska som andra språk på den nivå som du klarar av efter kursens slut.

Målgruppen- Varför ska du välja denna utbildning?

Om du är intresserad av vård och omsorg, och i framtiden funderar på att utbilda dig till undersköterska eller annat inom vården får du en chans att testa om detta passar dig. Efter avslutad kurs får du ett intyg på att du deltagit i en vårdutbildning med APL= praktik. Du får betyg i kursen svenska som andra språk på den nivå som du har efter kursen. Med denna kombination har du heltidsstudier under 20 veckor. Lärarna samarbetar och planerar undervisningen så att du lär dig både språket och omvårdnad på ett effektivt sätt. Det finns flera olika former att studera till undersköterska. I vissa fall kan det vara en fördel för dig att du har läst denna kurs.

Hur lång är denna utbildning?

Den varar en termin, 20 veckor varav 5 veckor är praktik. Under praktiken går du inte i skolan. Utbildningen är på 100%, men skoldagarna är olika långa. Du får därför uppgifter att göra hemma.  Praktiken är ca 35 timmar per vecka i hemtjänst eller på ett äldreboende och du får träna på att utföra den omvårdnad du har läst om.

 

Viktig information om praktik:

 1. Du ska arbeta med både kvinnor och män.
 2. Du ska bära kortärmade kläder av hygieniska orsaker.
 3. Dina lärare bedömer om du tillgodogjort dig tillräckligt med kunskap för att kunna utföra praktik.
 4. Du måste lösa omhändertagandet av dina barn på tidiga morgnar, sena kvällar och helgdagar under praktikperioden 5 veckor, därför du ska arbeta samma arbetstider som din handledare på arbetsplatsen. Det betyder att du börjar arbetsdagen tidigast kl 7.00 på morgonen och slutar arbetsdagen senast kl 21.30 på kvällen. När du börjar kl 7.00 slutar du oftast omkring kl15,00. När du slutar kl 21.30 börjar du oftast omkring kl 14.00. Du kommer också att arbeta vissa lördagar, söndagar och eventuellt andra helgdagar.
 5. Du kommer att få testa de flesta förekommande arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Det betyder att du kommer att arbeta väldigt nära och intimt med andra människor.

 

Vad läser vi?

Vi läser

 • svenska som andra språk
 • grundläggande begrepp och arbetsuppgifter inom omvårdnad och omsorg
 • hälsobegrepp och grundläggande hygienrutiner
 • kommunikation och samspel inom vård och omsorg
 • ergonomi, tekniska hjälpmedel och rehabiliterande synsätt
 • offentlighets och sekretesslagen
 • svenska i vården, språkövningar.

 

Under kursen lär du dig de ord du behöver för att kunna arbeta i vården.

 

Vilka krav finns för att komma in på utbildningen?

 • Kunskaper motsvarande grundläggande svenska eller svenska som andraspråk delkurs  1A
Sökkod: 
UHFUVO
Kontaktperson: 
Slavica Rankic slavica.rankic@malmo.se Tel 0734 33 8189
Kurser som ingår: 
Orienteringskurs vård och omsorg och Grundläggande svenska delkurs B-DPoäng
Orienteringskurs vård och omsorg200
Grundläggande svenska/ grundläggande svenska som andraspråk delkurs B-D200