Komvux Malmö anordnar utbildningar på flera adresser men flertalet flyttas successivt till adressen Kungsgatan 44. Våra vård- och omsorgsutbildningar (Komvux Malmö Universitetsholmen) har redan flyttat hit liksom vårt utbud av teoretiska fristående kurser på grundskolenivå och gymnasienivå (Komvux Malmö Pauli).

Du gör din ansökan via ansökningswebben.

 

Golvläggare

Kurs/kurspaket är inte sökbar just nu
Gymnasial vuxenutbildning
Antal studieveckor: 
49
Förkunskaper: 
Svenska/svenska som andraspråk grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 eller motsvarande
Omfattning: 
100%
Kursperiod: 
2018-10-15 - 2019-09-20
Skola: 
Hermods AB
Poäng: 
1 250p
Ansökningsperiod: 
2018-08-24 - 2018-09-14
Beskrivning/innehåll: 
Som golvläggare jobbar du med allt från renovering till nybyggnadsprojekt. Merparten av dagens golvmaterial läggs i stora enheter, som t ex mattor på rulle eller parkettbrädor. Men du ska också kunna utföra specialjobb, t ex mönsterläggning av parkettgolv.
Under utbildningen kommer du inte bara lära dig att lägga mattor, utan det handlar även mycket om förarbetet t ex rivning av gamla mattor, spackling och slipning som sker innan golvläggningen.
I utbildningen ingår APL(Arbetsplatsförlagt lärande) som du genomför på ett företag. Då följer du arbetsplatsen arbetstider fullt ut.
Du får tillgodoräkna dig utbildningens poäng/timmar i din lärlingsbok när du efter utbildningen fått en lärlingsanställning.
Hermods är godkända utbildningsgivare och uppfyller Byggindustrins Yrkesnämnds, BYN:s kriterier.
Läs mer på http://byn.se/
Utbildningen omfattar 1250 p. Du läser 1150p i grunden och 100p som är valbara kurs.
 
Angående validering
Exakt hur många veckor kurspaketet pågår är individuellt. Angivet antal veckor är maxantalet. Har du kunskaper inom området kan dessa komma att valideras och din totala utbildningstid kan då kortas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper först när du är antagen och har påbörjat din utbildning. Mer information ang validering hittar du på malmo.se/komvuxcentrum
 
Sökkod: 
CEHE7GOLV
Informationsträff: 
Välkommen till informationsmöte den 7/9, 14/9 och den 21/9 kl. 10.00, Agneslundsvägen 22 i Malmö
Kontaktperson: 
Robert Niklasson Tel: 040-631 67 89 E-post: robert.niklasson@hermods.se
Kurser som ingår: 
Gemensamma kurserPoäng
Husbyggnadsprocessen HUSHUB0200
Husbyggnad 1 HUSHUS01100
Husbyggnad 2 HUSHUS02200
Husbyggnad 3 HUSHUS03200
Golvläggning 1 GOLGOL01100
Golvläggning 2 - VÅTRUM GOLGOL02100
Golvläggning 3 - TRÄ OCH LAMINAT GOLGOL03200
Orienteringskurs, kartläggning KGYORI11DK50
Valbar kursPoäng
Gymnaasiearbete GYARBA100
Trä 3 montage TRÄTRK03100