Ändringar i funktionen ”Min planering”

Den 10 januari 2018 tog vi bort funktionen ”Min planering” vilket innebär att du inte längre kan logga in och planera/spara kurser här på sidan.

Du gör fortfarande din ansökan som vanligt via ansökningswebben.

 

Engelska, nationell delkurs 4

Kurs/kurspaket är inte sökbar just nu
Grundläggande vuxenutbildning
Antal poäng: 
200
Förkunskaper: 
Inplacering i kursgrupp efter test.
Kursform: 
Klassrumsundervisning
Kursperiod: 
2017-08-07 - 2017-12-22
Tider: 
mån 10:20 - 11:50, tis 08:30 - 10:00, fre 10:20 - 11:50
Skola: 
Iris-skolan
Ansökningsperiod: 
2017-04-24
Beskrivning/innehåll: 

Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska, omvärldskunskap samt tilltro till sin förmåga att använda engelska i olika situationer och för skilda syften. Eleven ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels att förstå talat och skrivet språk, dels att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. Dessutom ska eleven ges möjlighet att utveckla förmågan att använda olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Grundläggande engelska är indelad i fyra nivåer; delkurs A, delkurs B, delkurs C samt delkurs D. D är slutkursen.

Nationell kurskod: 
GRNENGD
Kursgrupp: 
SÖIR175GRNENGD:71
Kommentar: 
Undervisningen vänder sig till dig med romsk bakgrund. Lokaler på Annelundsgatan 55.