Komvux flyttar till kvarteret Margareta

Under de kommande åren flyttar Komvux Malmö större delen av sin verksamhet till kvarteret Margareta, med adress Kungsgatan 44. Detta kommer ske löpande fram till sommaren 2019. Först ut att flytta var Komvux Malmö Universitetsholmen som från och med höstterminen 2017 har flyttat alla sina vuxenutbildningar inom vård och omsorg till kvarteret Margareta, Kungsgatan 44. Utbildningen Grafisk operatör är fortsatt förlagd till lokalerna på Universitetsholmen.

 

Engelska, nationell delkurs 4

Kurs/kurspaket är inte sökbar just nu
Grundläggande vuxenutbildning
Antal poäng: 
200
Förkunskaper: 
Inplacering i kursgrupp efter test.
Kursform: 
Klassrumsundervisning
Kursperiod: 
2017-08-07 - 2017-12-22
Tider: 
mån 10:20 - 11:50, tis 08:30 - 10:00, fre 10:20 - 11:50
Skola: 
Iris-skolan
Ansökningsperiod: 
2017-04-24
Beskrivning/innehåll: 

Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska, omvärldskunskap samt tilltro till sin förmåga att använda engelska i olika situationer och för skilda syften. Eleven ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels att förstå talat och skrivet språk, dels att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. Dessutom ska eleven ges möjlighet att utveckla förmågan att använda olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Grundläggande engelska är indelad i fyra nivåer; delkurs A, delkurs B, delkurs C samt delkurs D. D är slutkursen.

Nationell kurskod: 
GRNENGD
Kursgrupp: 
SÖIR175GRNENGD:71
Kommentar: 
Undervisningen vänder sig till dig med romsk bakgrund. Lokaler på Annelundsgatan 55.