Nu flyttar Komvux Malmö Pauli 

Komvux Malmö Pauli flyttar sin verksamhet till kvarteret Margareta, Kungsgatan 44. Från och med höstterminen 2018 kommer all undervisning ske i lokalerna på Kungsgatan 44 (Värnhemsskolan).

Du gör fortfarande din ansökan som vanligt via ansökningswebben.

 

Matematik, nationell delkurs 1

Kurs/kurspaket är inte sökbar just nu
Grundläggande vuxenutbildning
Antal poäng: 
100
Kursform: 
Klassrumsundervisning
Kursperiod: 
2017-08-07 - 2017-12-22
Tider: 
mån 08:30 - 10:00, tis 10:20 - 11:50, fre 08:30 - 10:00
Skola: 
Iris-skolan
Ansökningsperiod: 
2017-04-24
Beskrivning/innehåll: 

Kursen grundläggande matematik i kommunal vuxenutbildning ska ge eleven förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
  • föra och följa matematiska resonemang
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Grundläggande matematik är indelad i fyra nivåer; delkurs A, delkurs B, delkurs C samt delkurs D. D är slutkursen.

Nationell kurskod: 
GRNMATA
Kursgrupp: 
SÖIR175GRNMATA:71
Kommentar: 
Undervisningen vänder sig till dig med romsk bakgrund. Lokaler på Annelundsgatan 55.