Komvux flyttar till kvarteret Margareta

Under de kommande åren flyttar Komvux Malmö större delen av sin verksamhet till kvarteret Margareta, med adress Kungsgatan 44. Detta kommer ske löpande fram till sommaren 2019. Först ut att flytta var Komvux Malmö Universitetsholmen som från och med höstterminen 2017 har flyttat alla sina vuxenutbildningar inom vård och omsorg till kvarteret Margareta, Kungsgatan 44. Utbildningen Grafisk operatör är fortsatt förlagd till lokalerna på Universitetsholmen.

 

Matematik, nationell delkurs 2

Kurs/kurspaket är inte sökbar just nu
Grundläggande vuxenutbildning
Antal poäng: 
100
Förkunskaper: 
Kursen förutsätter godkänt betyg i Matematik, nationell delkurs 1. Eller inplacering i kursgrupp efter test.
Kursform: 
Klassrumsundervisning
Kursperiod: 
2017-08-07 - 2017-12-22
Tider: 
mån 08:30 - 10:00, tis 10:20 - 11:50, fre 08:30 - 10:00
Skola: 
Iris-skolan
Ansökningsperiod: 
2017-04-24
Beskrivning/innehåll: 

Kursen grundläggande matematik i kommunal vuxenutbildning ska ge eleven förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
  • föra och följa matematiska resonemang
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Grundläggande matematik är indelad i fyra nivåer; delkurs A, delkurs B, delkurs C samt delkurs D. D är slutkursen.

Nationell kurskod: 
GRNMATB
Kursgrupp: 
SÖIR175GRNMATB:71
Kommentar: 
Undervisningen vänder sig till dig med romsk bakgrund. Lokaler på Annelundsgatan 55.