Biologi 1

Kurs/kurspaket är sökbar i mån av plats
Gymnasial vuxenutbildning
Antal poäng: 
100
Förkunskaper: 
Gemensamt för alla gymnasiekurser, undantaget engelska och matematik, är att du ska ha kunskaper motsvarande grundläggande svenska eller svenska som andraspråk.
Kursform: 
Klassrumsundervisning
Kursperiod: 
2017-08-07 - 2017-12-22
Tider: 
mån 09:50 - 11:20, ons 09:50 - 11:20, fre 09:50 - 11:20
Skola: 
Komvux Malmö Pauli
Ansökningsperiod: 
2017-04-25 - 2017-05-15
Beskrivning/innehåll: 

Kursen behandlar naturvetenskapliga frågeställningar, biologiska modeller och teorier. Huvudmoment är ekologi, genetik och evolution. Ett vetenskapligt arbetssätt övas genom experiment och fältstudier. Samhällsfrågor diskuteras utifrån naturvetenskaplig grund.

Nationell kurskod: 
BIOBIO01