Nu flyttar Komvux Malmö Pauli 

Komvux Malmö Pauli flyttar sin verksamhet till kvarteret Margareta, Kungsgatan 44. Från och med höstterminen 2018 kommer all undervisning ske i lokalerna på Kungsgatan 44 (Värnhemsskolan).

Du gör fortfarande din ansökan som vanligt via ansökningswebben.

 

Engelska 5

Kurs/kurspaket är sökbar i mån av plats
Gymnasial vuxenutbildning
Antal poäng: 
100
Förkunskaper: 
Engelska, grundläggande eller motsvarande.
Kursform: 
Klassrumsundervisning
Kursperiod: 
2018-08-06 - 2018-12-21
Skola: 
Komvux Malmö Pauli
Ansökningsperiod: 
2018-05-25
Beskrivning/innehåll: 

Kursens mål är att du ska kunna förstå och aktivt använda engelska i tal och skrift i vardagslivet, arbetslivet och för fortsatta studier. Du lär dig mer om språk och språkinlärning, får kunskaper om engelskspråkiga länder och större förståelse för andra kulturer

Nationell kurskod: 
ENGENG05
Kursgrupp: 
PA186ENG05:BCDE, PA186ENG05:FGHI, PA186ENG05:PQRS, PA186ENG05:ZÄ
Kommentar: 
Reguljär kurs. 20 veckor - period 6/8-21/12 (ansökan 25/5-15/6). Schemalagda tider ser du i Ansökningswebben - där du söker till kursen.