Komvux Malmö anordnar utbildningar på flera adresser men flertalet flyttas successivt till adressen Kungsgatan 44. Våra vård- och omsorgsutbildningar (Komvux Malmö Universitetsholmen) har redan flyttat hit liksom vårt utbud av teoretiska fristående kurser på grundskolenivå och gymnasienivå (Komvux Malmö Pauli).

Du gör din ansökan via ansökningswebben.

 

Företagsekonomi 2

Kurs/kurspaket är inte sökbar just nu
Gymnasial vuxenutbildning
Antal poäng: 
100
Förkunskaper: 
Företagsekonomi 1 eller Företagsekonomi A eller motsvarande.
Kursform: 
Distanskurs
Kursperiod: 
2018-08-24
Skola: 
Komvux Malmö Pauli
Ansökningsperiod: 
2018-08-24 - 2018-09-14
Beskrivning/innehåll: 
  • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
  • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
  • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion.
  • Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer.
  • Metoder, teorier och modeller som används i företagens interna styrning och planering i form av budgetering och kalkylering.
  • Bokföring och bokslut med enkla periodiseringar och enkel räkenskapsanalys. I samband med det behandlas revisionens funktion i en verksamhet.
  • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om etik och jämställdhet i arbetslivet.
Nationell kurskod: 
FÖRFÖR02
Kommentar: 
Distans. 10 veckor - period 15/10-21/12. Dagar och tider, som du ser i Ansökningswebb, är handledningspass. De äger rum på skolan. Obligatoriska datum för t ex skrivningar meddelas vid kursstart