Komvux Malmö anordnar utbildningar på flera adresser men flertalet flyttas successivt till adressen Kungsgatan 44. Våra vård- och omsorgsutbildningar (Komvux Malmö Universitetsholmen) har redan flyttat hit liksom vårt utbud av teoretiska fristående kurser på grundskolenivå och gymnasienivå (Komvux Malmö Pauli).

Du gör din ansökan via ansökningswebben.

 

Historia 2a

Kurs/kurspaket är inte sökbar just nu
Gymnasial vuxenutbildning
Antal poäng: 
100
Förkunskaper: 
Historia 1/Historia A eller motsvarande.
Kursform: 
Distanskurs
Kursperiod: 
2018-08-06
Skola: 
Komvux Malmö Pauli
Ansökningsperiod: 
2018-08-24 - 2018-09-14
Beskrivning/innehåll: 
  • Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen.
  • Historiska begrepp och förklaringsmodeller, och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar.
  • Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar.
  • Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur.
Nationell kurskod: 
HISHIS02A
Kommentar: 
Distans. 10 veckor - period 15/10-21/12. Dagar och tider, som du ser i Ansökningswebb, är handledningspass. De äger rum på skolan. Obligatoriska datum för t ex skrivningar meddelas vid kursstart