Komvux Malmö anordnar utbildningar på flera adresser men flertalet flyttas successivt till adressen Kungsgatan 44. Våra vård- och omsorgsutbildningar (Komvux Malmö Universitetsholmen) har redan flyttat hit liksom vårt utbud av teoretiska fristående kurser på grundskolenivå och gymnasienivå (Komvux Malmö Pauli).

Du gör din ansökan via ansökningswebben.

 

Kemi 2

Kurs/kurspaket är inte sökbar just nu
Gymnasial vuxenutbildning
Antal poäng: 
100
Förkunskaper: 
Kemi 1, Grundläggande svenska/ svenska som andra språk, Grundläggande matematik eller motsvarande.
Kursform: 
Distanskurs
Kursperiod: 
2018-08-06
Skola: 
Komvux Malmö Pauli
Ansökningsperiod: 
2018-08-24 - 2018-09-14
Beskrivning/innehåll: 

Kemi 2 bygger på kemi 1.

Rekommenderade förkunskaper i matematik: Problemlösning med matematisk karaktär samt behärska potenslagar, logaritmer och andragradsekvationer.

Kursen behandlar organisk kemi, biokemi och analysmetoder. I kursen ingår också kemisk jämvikt, stökiometriska beräkningar samt några aktuella tillämpningsområden. Kursen ger ökade laborativa färdigheter. Laborationerna ska planeras, utföras, redovisas och utvärderas.

Nationell kurskod: 
KEMKEM02
Kommentar: 
Distans. 10 veckor - period 15/10-21/12. Dagar och tider, som du ser i Ansökningswebb, är handledningspass. De äger rum på skolan. Obligatoriska datum för t ex skrivningar meddelas vid kursstart