Komvux Malmö anordnar utbildningar på flera adresser men flertalet flyttas successivt till adressen Kungsgatan 44. Våra vård- och omsorgsutbildningar (Komvux Malmö Universitetsholmen) har redan flyttat hit liksom vårt utbud av teoretiska fristående kurser på grundskolenivå och gymnasienivå (Komvux Malmö Pauli).

Du gör din ansökan via ansökningswebben.

 

Kultur och idéhistoria

Kurs/kurspaket är inte sökbar just nu
Gymnasial vuxenutbildning
Antal poäng: 
100
Förkunskaper: 
Gemensamt för alla gymnasiekurser, undantaget engelska och matematik, är att du ska ha kunskaper motsvarande grundläggande svenska eller svenska som andraspråk.
Kursform: 
Distanskurs
Kursperiod: 
2018-08-06
Skola: 
Komvux Malmö Pauli
Ansökningsperiod: 
2018-08-24 - 2018-09-14
Beskrivning/innehåll: 
  • Huvuddragen i kultur- och idéhistorien med tyngdpunkt i den västerländska utvecklingen och i de föreställningar och konstnärliga uttryck som pekar mot nutid.
  • Kulturuttryck från olika epoker och kultursfärer.
  • Samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar och samhällsförändringar under olika kulturella epoker.
  • Den nutida indelningen av kultur- och idéhistorien i epoker, vad som kännetecknar dem och problematisering av periodiseringar.
  • Väsentliga aspekter på det estetiska tänkandets historia och olika avgränsningar av begreppet kultur liksom olika föreställningar om finkultur respektive populärkultur genom historien.
  • Teknikutvecklingens påverkan på konstnärliga uttrycksmedel.
  • Villkoren för konstnärlig verksamhet, hur de skiftat över tid och i olika miljöer samt vilken roll genus och annan grupptillhörighet har spelat i sammanhanget.
  • Konstens och kulturens förhållande till makt och överhet inkluderande allt från propaganda till kritiskt ifrågasättande.
  • Samtal om, samt analys och tolkning av, konstverk och andra kulturella uttryck med hjälp av relevanta begrepp, metoder och teorier.
Nationell kurskod: 
KOSKUL0
Kommentar: 
Distans. 10 veckor - period 15/10-21/12. Dagar och tider, som du ser i Ansökningswebb, är handledningspass. De äger rum på skolan. Obligatoriska datum för t ex skrivningar meddelas vid kursstart