Nu flyttar Komvux Malmö Pauli 

Komvux Malmö Pauli flyttar sin verksamhet till kvarteret Margareta, Kungsgatan 44. Från och med höstterminen 2018 kommer all undervisning ske i lokalerna på Kungsgatan 44 (Värnhemsskolan).

Du gör fortfarande din ansökan som vanligt via ansökningswebben.

 

Matematik 2b

Kurs/kurspaket är inte sökbar just nu
Gymnasial vuxenutbildning
Antal poäng: 
100
Förkunskaper: 
Matematik 1/Matematik A eller motsvarande.
Kursform: 
Klassrumsundervisning
Kursperiod: 
2018-01-08 - 2018-05-25
Skola: 
Komvux Malmö Pauli
Ansökningsperiod: 
2017-10-25 - 2017-11-15
Beskrivning/innehåll: 

Kursen är något mer teoretisk än Matematik 1. Du löser med matematiska modeller problem inom områdena geometri, algebra, funktionslära, sannolikhetslära och statistik.

Matematik 2b är tänkt för dig som ska fortsätta med matematik 3b.
Matematik 2b läses på de högskoleförberedande programmen utom på natur- och teknikprogrammen som läser matematik 2c.

Nationell kurskod: 
MATMAT02B
Kursgrupp: 
PA186MA02B:BDE, PA186MA02B:FGHI, PA186MA02B:ZÄ
Kommentar: 
Reguljär kurs. 20 veckor - period 6/8-21/12 (ansökan 25/5-15/6). Schemalagda tider ser du i Ansökningswebben - där du söker till kursen.