Ändringar i funktionen ”Min planering”

Den 10 januari 2018 tog vi bort funktionen ”Min planering” vilket innebär att du inte längre kan logga in och planera/spara kurser här på sidan.

Du gör fortfarande din ansökan som vanligt via ansökningswebben.

 

Engelska, nationell delkurs 2

Kurs/kurspaket är inte sökbar just nu
Grundläggande vuxenutbildning
Antal poäng: 
100
Förkunskaper: 
Inplacering i kursgrupp efter test.
Kursform: 
Klassrumsundervisning
Kursperiod: 
2018-01-08 - 2018-05-25
Tider: 
tis 10:00 - 11:40, tors 10:00 - 11:40, fre 10:00 - 11:40
Skola: 
Komvux Malmö Södervärn
Ansökningsperiod: 
2017-10-25 - 2017-11-15
Beskrivning/innehåll: 

Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska, omvärldskunskap samt tilltro till sin förmåga att använda engelska i olika situationer och för skilda syften. Eleven ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels att förstå talat och skrivet språk, dels att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. Dessutom ska eleven ges möjlighet att utveckla förmågan att använda olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Grundläggande engelska är indelad i fyra nivåer; delkurs A, delkurs B, delkurs C samt delkurs D. D är den högsta nivån.

Nationell kurskod: 
GRNENGB
Kursgrupp: 
SÖ182GRNENG2BJR72
Kommentar: 
OBS! Undervisningen är på Heleneholmskolan. Första lektionen är oblgatorisk.