Nu flyttar Komvux Malmö Pauli 

Komvux Malmö Pauli flyttar sin verksamhet till kvarteret Margareta, Kungsgatan 44. Från och med höstterminen 2018 kommer all undervisning ske i lokalerna på Kungsgatan 44 (Värnhemsskolan).

Du gör fortfarande din ansökan som vanligt via ansökningswebben.

 

Matematik, nationell delkurs 4

Kurs/kurspaket är inte sökbar just nu
Grundläggande vuxenutbildning
Antal poäng: 
200
Förkunskaper: 
Kursen förutsätter godkänt betyg i Matematik, nationell delkurs 3. Eller inplacering i kursgrupp efter test.
Kursform: 
Klassrumsundervisning
Kursperiod: 
2018-05-28 - 2018-08-03
Tider: 
mån 09:00 - 13:00, tis 09:00 - 13:00, ons 09:00 - 13:00, tors 09:00 - 13:00
Skola: 
Komvux Malmö Södervärn
Ansökningsperiod: 
2018-04-25 - 2018-05-15
Beskrivning/innehåll: 

Kursen grundläggande matematik i kommunal vuxenutbildning ska ge eleven förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
  • föra och följa matematiska resonemang
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Grundläggande matematik är indelad i fyra nivåer; delkurs A, delkurs B, delkurs C samt delkurs D. D är slutkursen.

Nationell kurskod: 
GRNMATD
Kursgrupp: 
SÖ189GRNMAT4D73
Kommentar: 
OBS! Undervisningen är på Helenehlmskolan. Första lektionen är obligatorisk.