Nu flyttar Komvux Malmö Pauli 

Komvux Malmö Pauli flyttar sin verksamhet till kvarteret Margareta, Kungsgatan 44. Från och med höstterminen 2018 kommer all undervisning ske i lokalerna på Kungsgatan 44 (Värnhemsskolan).

Du gör fortfarande din ansökan som vanligt via ansökningswebben.

 

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 1

Kurs/kurspaket är sökbar i mån av plats
Grundläggande vuxenutbildning
Antal poäng: 
100
Förkunskaper: 
Inplacering efter test, samt godkänt sfi-betyg kurs D eller motsvarande.
Kursform: 
Klassrumsundervisning
Kursperiod: 
2018-10-15 - 2019-03-15
Tider: 
mån 17:30 - 20:15, ons 17:30 - 20:15
Skola: 
Komvux Malmö Södervärn
Ansökningsperiod: 
2018-08-24 - 2018-09-14
Beskrivning/innehåll: 

Svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att utveckla ny kunskap, studera vidare och aktivt ta del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och samspelar med andra människor i olika situationer. Kursen bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkiga identitet och utvecklar tillit till sin egen språkförmåga.

Grundläggande svenska som andraspråk är indelad i fyra nivåer, i delkurs A, delkurs B, delkurs C samt D. D är slutkursen.

Nationell kurskod: 
GRNSVAA
Kursgrupp: 
SÖ187GRNSVAAZÄ
Kommentar: 
Tillkommer orienteringskurs på 100 poäng