Komvux Malmö anordnar utbildningar på flera adresser men flertalet flyttas successivt till adressen Kungsgatan 44. Våra vård- och omsorgsutbildningar (Komvux Malmö Universitetsholmen) har redan flyttat hit liksom vårt utbud av teoretiska fristående kurser på grundskolenivå och gymnasienivå (Komvux Malmö Pauli).

Du gör din ansökan via ansökningswebben.

 

Medicin 1

Gymnasial vuxenutbildning
Antal poäng: 
150
Förkunskaper: 
Kunskaper motsvarande grundläggande nivå i svenska eller svenska som andraspråk. Mål med studierna: undersköterska och påbörjad utbildning med kunskaper motsvarande Vård- och omsorgsarbete (OMV1215) eller Vård- och omsorgsarbete 1 (VÅRVÅR01)
Kursform: 
Flexkurs
Kursperiod: 
2019-01-16 - 2019-05-29
Tider: 
ons 10:15 - 15:00
Skola: 
Komvux Malmö Universitetsholmen
Ansökningsperiod: 
2018-10-25 - 2018-11-15
Beskrivning/innehåll: 
  • Människokroppens uppbyggnad och utveckling samt dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd, försvar och fortplantning.
  • Vanliga sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser, undersökningar, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
  • Vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
  • Vanliga mikroorganismer och deras spridningsvägar.
  • Första hjälpen vid skador och akuta sjukdomar samt hjärt-lungräddning.
  • Samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer.
  • Brandsäkerhetsarbete som att upptäcka och åtgärda brandrisker samt agerande i händelse av brand.
  • Medicinsk terminologi.

 

Nationell kurskod: 
MEDMED01
Kursgrupp: 
YR192MED01ENS
Kommentar: 
Kursuppehåll veckorna 14-18.