Nu flyttar Komvux Malmö Pauli 

Komvux Malmö Pauli flyttar sin verksamhet till kvarteret Margareta, Kungsgatan 44. Från och med höstterminen 2018 kommer all undervisning ske i lokalerna på Kungsgatan 44 (Värnhemsskolan).

Du gör fortfarande din ansökan som vanligt via ansökningswebben.

 

Vård och omsorg vid demenssjukdom

Kurs/kurspaket är inte sökbar just nu
Gymnasial vuxenutbildning
Antal poäng: 
100
Förkunskaper: 
Kunskaper motsvarande Svenska 1 (SvA) eller Svenska som andraspråk 1 (SvaA) och godkänd undersköterskeutbildning eller godkänt betyg i de programgemensamma kurserna (totalt 1000 p) från VO-programmet.
Kursform: 
Flexkurs
Kursperiod: 
2018-08-09 - 2018-12-31
Tider: 
tors 12:30 - 16:00
Skola: 
Komvux Malmö Universitetsholmen
Ansökningsperiod: 
2018-05-25 - 2018-06-15
Beskrivning/innehåll: 
 • Demenssjukdomens olika faser samt specifika hjälpbehov i samband med dem.
 • Demenssjukdomar, utredning, bedömning av minnesfunktioner, intellektuella och motoriska funktioner.
 • Specifik vård och omsorg samt läkemedelsanvändning vid demenssjukdom.
 • Vård och omsorg i livets slutskede och palliativ vårdfilosofi.
 • Funktionsbevarande omsorg och kognitiva hjälpmedel vid demenssjukdom.
 • Dokumentation och levnadsberättelse.
 • Demenssjukas kost, nutrition och måltidsmiljö.
 • Kroppsnära omsorg samt munhälsa och fothälsa.
 • Prevention och säkerhet, till exempel hur man förebygger fallolyckor.
 • Bibehållande av den äldres integritet, värdighet, autonomi och delaktighet vid demenssjukdom.
 • Etiska dilemman vid vård av demenssjuka.
 • Kommunikation i svårare samtal och som pedagogiskt verktyg.
 • Pedagogiskt, empatiskt och etiskt förhållningssätt samt bemötande och samarbete med andra.
 • Närståendestöd vid demenssjukdom, teamarbete och intresseorganisationer.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området relaterade till det dagliga arbetet.
Nationell kurskod: 
GERVÅR0
Kursgrupp: 
UH186VÅR0ENS
Kommentar: 
Kursuppehåll veckorna 46-50.