Komvux Malmö anordnar utbildningar på flera adresser men flertalet flyttas successivt till adressen Kungsgatan 44. Våra vård- och omsorgsutbildningar (Komvux Malmö Universitetsholmen) har redan flyttat hit liksom vårt utbud av teoretiska fristående kurser på grundskolenivå och gymnasienivå (Komvux Malmö Pauli).

Du gör din ansökan via ansökningswebben.

 

Vård och omsorg vid demenssjukdom

Gymnasial vuxenutbildning
Antal poäng: 
100
Förkunskaper: 
Kunskaper motsvarande grundläggande nivå i svenska eller svenska som andraspråk och godkänd undersköterskeutbildning eller godkänt betyg i de programgemensamma kurserna (totalt 1000 p) från VO-programmet.
Kursform: 
Flexkurs
Kursperiod: 
2019-01-31 - 2019-06-13
Tider: 
tors 12:30 - 16:00
Skola: 
Komvux Malmö Universitetsholmen
Ansökningsperiod: 
2018-10-25 - 2018-11-15
Beskrivning/innehåll: 
 • Demenssjukdomens olika faser samt specifika hjälpbehov i samband med dem.
 • Demenssjukdomar, utredning, bedömning av minnesfunktioner, intellektuella och motoriska funktioner.
 • Specifik vård och omsorg samt läkemedelsanvändning vid demenssjukdom.
 • Vård och omsorg i livets slutskede och palliativ vårdfilosofi.
 • Funktionsbevarande omsorg och kognitiva hjälpmedel vid demenssjukdom.
 • Dokumentation och levnadsberättelse.
 • Demenssjukas kost, nutrition och måltidsmiljö.
 • Kroppsnära omsorg samt munhälsa och fothälsa.
 • Prevention och säkerhet, till exempel hur man förebygger fallolyckor.
 • Bibehållande av den äldres integritet, värdighet, autonomi och delaktighet vid demenssjukdom.
 • Etiska dilemman vid vård av demenssjuka.
 • Kommunikation i svårare samtal och som pedagogiskt verktyg.
 • Pedagogiskt, empatiskt och etiskt förhållningssätt samt bemötande och samarbete med andra.
 • Närståendestöd vid demenssjukdom, teamarbete och intresseorganisationer.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området relaterade till det dagliga arbetet.
Nationell kurskod: 
GERVÅR0
Kursgrupp: 
YR192VÅR0ENS
Kommentar: 
Kursuppehåll veckorna 19-23.