Komvux Malmö anordnar utbildningar på flera adresser men flertalet flyttas successivt till adressen Kungsgatan 44. Våra vård- och omsorgsutbildningar (Komvux Malmö Universitetsholmen) har redan flyttat hit liksom vårt utbud av teoretiska fristående kurser på grundskolenivå och gymnasienivå (Komvux Malmö Pauli).

Du gör din ansökan via ansökningswebben.

 

Vårdpedagogik och handledning

Kurs/kurspaket är inte sökbar just nu
Gymnasial vuxenutbildning
Antal poäng: 
100
Förkunskaper: 
Anställning inom vård och omsorg eller hälso- och sjukvård (intyg krävs). Har genomgått Skolverkets webbkurs Apl-handledarutbildning (intyg krävs).
Kursform: 
Flexkurs
Kursperiod: 
2018-08-16 - 2018-11-29
Tider: 
tors 08:30 - 11:30
Skola: 
Komvux Malmö Universitetsholmen
Ansökningsperiod: 
2018-05-25 - 2018-06-15
Beskrivning/innehåll: 
  • Kunskaper om vad som påverkar relationen mellan patienter och brukare och personal.
  • Kunskaper om handledning och dess kunskapsutvecklande process inom vård och omsorg.
  • Kunskaper om relevanta begrepp och teorier.
  • Förmåga att planera och genomföra uppgifter inom området.
  • Förmåga att kommunicera med andra utifrån deras förutsättningar samt att uppfatta och tolka vilka behov patienter och brukare, närstående och personal har.
  • Förmåga att utvärdera och dokumentera sitt arbete och resultat.
  • Kunskaper om kvalitetsarbetets betydelse inom vård och omsorg.
Nationell kurskod: 
PEAVÅD0
Kursgrupp: 
UH186VÅD0ENS