Nu flyttar Komvux Malmö Pauli 

Komvux Malmö Pauli flyttar sin verksamhet till kvarteret Margareta, Kungsgatan 44. Från och med höstterminen 2018 kommer all undervisning ske i lokalerna på Kungsgatan 44 (Värnhemsskolan).

Du gör fortfarande din ansökan som vanligt via ansökningswebben.

 

Vårdpedagogik och handledning

Kurs/kurspaket är inte sökbar just nu
Gymnasial vuxenutbildning
Antal poäng: 
100
Förkunskaper: 
Anställning inom vård och omsorg eller hälso- och sjukvård (intyg krävs). Har genomgått Skolverkets webbkurs Apl-handledarutbildning (intyg krävs).
Kursform: 
Flexkurs
Kursperiod: 
2018-08-16 - 2018-11-29
Tider: 
tors 08:30 - 11:30
Skola: 
Komvux Malmö Universitetsholmen
Ansökningsperiod: 
2018-05-25 - 2018-06-15
Beskrivning/innehåll: 
  • Kunskaper om vad som påverkar relationen mellan patienter och brukare och personal.
  • Kunskaper om handledning och dess kunskapsutvecklande process inom vård och omsorg.
  • Kunskaper om relevanta begrepp och teorier.
  • Förmåga att planera och genomföra uppgifter inom området.
  • Förmåga att kommunicera med andra utifrån deras förutsättningar samt att uppfatta och tolka vilka behov patienter och brukare, närstående och personal har.
  • Förmåga att utvärdera och dokumentera sitt arbete och resultat.
  • Kunskaper om kvalitetsarbetets betydelse inom vård och omsorg.
Nationell kurskod: 
PEAVÅD0
Kursgrupp: 
UH186VÅD0ENS