Komvux Malmö anordnar utbildningar på flera adresser men flertalet flyttas successivt till adressen Kungsgatan 44. Våra vård- och omsorgsutbildningar (Komvux Malmö Universitetsholmen) har redan flyttat hit liksom vårt utbud av teoretiska fristående kurser på grundskolenivå och gymnasienivå (Komvux Malmö Pauli).

Du gör din ansökan via ansökningswebben.

 

Lager och terminalarbetare

Kurs/kurspaket är inte sökbar just nu
Gymnasial vuxenutbildning
Antal studieveckor: 
46
Förkunskaper: 
Svenska/svenska som andraspråk grundläggande nivå delkurs b eller x eller motsvarande
Omfattning: 
100%
Kursperiod: 
2018-10-15 - 2019-09-19
Skola: 
Movant
Poäng: 
1 250p
Ansökningsperiod: 
2018-08-24 - 2018-09-14
Beskrivning/innehåll: 

Som lager- och terminalarbetare jobbar du med lager och logistik på företag eller i större godsterminaler.
Lager och terminalsarbetare tar emot varor och kontrollerar att det är rätt produkt och antal när det anländer, samt packar och lastar gods som ska distribueras vidare. I terminalerna lossas godset snabbt för att effektivt distribueras vidare. I lagret plockas godset in i rätt fack och levereras in i lagersystemet. Som terminalsarbetare och lagerarbetare behöver du vara serviceinriktad och ha bra ordningssinne.
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att jobba som lager- och terminalarbetare. Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca 46 veckor.

APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

Angående validering

Exakt hur många veckor kurspaketet pågår är individuellt. Angivet antal veckor är maxantalet. Har du kunskaper inom området kan dessa komma att valideras och din totala utbildningstid kan då kortas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper först när du är antagen och har påbörjat din utbildning. Mer information ang validering hittar du på malmo.se/komvuxcentrum

 

 

 

Sökkod: 
CEMOV7:LAG
Informationsträff: 
Välkommen till våra informationsträffar som vi har varje fredag kl 10.00 på Höstbruksgatan 10 Lund, anmäl er i receptionen gärna innan utsatt tid.
Kontaktperson: 
Anders Domagala Tel: 072 206 42 02 E-post: anders.domagala@movant.se
Kurser som ingår: 
Poäng
Inköp INKINK01100
Lagerprocesser LAGLAP0200
Plockhantering LAGPLO0100
Lageradministration och terminallogistik LAGLAG0200
Lastbärare GODLAS0200
Hantering av varor och gods GODHAT0200
Maskinell godshantering GODMAL0200
Orienteringskurs, kartläggning KGYORI11DK50
Valbar kursPoäng
Gymnasiearbete GYARFT100