Nu flyttar Komvux Malmö Pauli 

Komvux Malmö Pauli flyttar sin verksamhet till kvarteret Margareta, Kungsgatan 44. Från och med höstterminen 2018 kommer all undervisning ske i lokalerna på Kungsgatan 44 (Värnhemsskolan).

Du gör fortfarande din ansökan som vanligt via ansökningswebben.

 

Administration 2

Kurs/kurspaket är sökbar i mån av plats
Gymnasial vuxenutbildning
Antal poäng: 
100
Förkunskaper: 
Kursen bygger på kunskaper som motsvarar Administration 1, alt. Administration B eller motsvarande.
Kursform: 
Distanskurs
Kursperiod: 
2018-11-19 - 2019-04-05
Skola: 
MiRoi
Ansökningsperiod: 
2018-09-25 - 2018-10-09
Beskrivning/innehåll: 
  • Handläggning av ärenden, till exempel sammanställning och uppföljning av ansökningar.
  • Arbetsmarknad, till exempel att söka arbete, vägar till arbete och att arbeta utomlands.
  • Användning av modern teknik och programvara i olika administrativa och kommunikativa arbetsuppgifter.
  • Serviceinriktat arbete och bemötande samt den egna rollen i mötet med andra som till exempel kunder och medarbetare.
  • Metoder för planering, genomförande, presentation och utvärdering av projekt.
  • Register, regler, lagar och andra bestämmelser inom administration, till exempel offentlighetsprincipen och sekretessregler.
  • Ergonomi, arbetsrättslagar och andra bestämmelser samt arbetsmiljöfrågor, till exempel hur en ergonomiskt riktig arbetsplats planeras och hur man arbetar med fysiska och psykosociala frågor.
  • Kvalitetssäkring och internkontroll på företag.
Nationell kurskod: 
ADMADM02
Kommentar: 
CEMI1818ADM02