Ändringar i funktionen ”Min planering”

Den 10 januari 2018 tog vi bort funktionen ”Min planering” vilket innebär att du inte längre kan logga in och planera/spara kurser här på sidan.

Du gör fortfarande din ansökan som vanligt via ansökningswebben.

 

Administration 2

Kurs/kurspaket är sökbar i mån av plats
Gymnasial vuxenutbildning
Antal poäng: 
100
Förkunskaper: 
Kursen bygger på kunskaper som motsvarar Administration 1, alt. Administration B eller motsvarande.
Kursform: 
Distanskurs
Kursperiod: 
2018-02-19 - 2018-07-06
Skola: 
MiRoi
Ansökningsperiod: 
2017-12-27 - 2018-01-15
Beskrivning/innehåll: 
  • Handläggning av ärenden, till exempel sammanställning och uppföljning av ansökningar.
  • Arbetsmarknad, till exempel att söka arbete, vägar till arbete och att arbeta utomlands.
  • Användning av modern teknik och programvara i olika administrativa och kommunikativa arbetsuppgifter.
  • Serviceinriktat arbete och bemötande samt den egna rollen i mötet med andra som till exempel kunder och medarbetare.
  • Metoder för planering, genomförande, presentation och utvärdering av projekt.
  • Register, regler, lagar och andra bestämmelser inom administration, till exempel offentlighetsprincipen och sekretessregler.
  • Ergonomi, arbetsrättslagar och andra bestämmelser samt arbetsmiljöfrågor, till exempel hur en ergonomiskt riktig arbetsplats planeras och hur man arbetar med fysiska och psykosociala frågor.
  • Kvalitetssäkring och internkontroll på företag.
Nationell kurskod: 
ADMADM02
Kommentar: 
CEMI1811ADM02