Ändringar i funktionen ”Min planering”

Den 10 januari 2018 tog vi bort funktionen ”Min planering” vilket innebär att du inte längre kan logga in och planera/spara kurser här på sidan.

Du gör fortfarande din ansökan som vanligt via ansökningswebben.

 

Affärsutveckling och ledarskap

Kurs/kurspaket är sökbar i mån av plats
Gymnasial vuxenutbildning
Antal poäng: 
100
Förkunskaper: 
Kursen bygger på kunskaper motsvarande Praktisk marknadsföring 1 alt. Praktisk marknadsföring B.
Kursform: 
Distanskurs
Kursperiod: 
2018-02-19 - 2018-07-06
Skola: 
MiRoi
Ansökningsperiod: 
2017-12-27 - 2018-01-15
Beskrivning/innehåll: 
  • Affärsutveckling, omvärldsanalys och marknadsundersökningar.
  • Affärsidé, koncept, försäljningskanaler och positionering.
  • Entreprenörskap och eget företagande.
  • Praktisk butiksdrift.
  • Säljmiljö, inredning och utrustning i butiker.
  • Ledarens roll och uppgifter i butiker, stormarknader och varuhus.
  • Arbetsledning samt organisations- och personalfrågor, till exempel projektledning, konflikthantering, samarbete, sociala normer och arbetsvillkor.
  • Lagar och andra bestämmelser, till exempel om arbetsrätt.
  • Olika tekniker och metoder för ekonomiska beräkningar samt riskbedömningar och nyckeltal.
  • Säkerhet och risker i handeln samt förebyggande arbete för god inre och yttre säkerhet.
Nationell kurskod: 
HANAFR0
Kursgrupp: 
CEMI1811AFR0
Kommentar: 
OBS! Kursen har ett individuellt upplägg . Du väljer själv studietakt och tillsammans med din kontaktperson på skolan gör du din studieplanering, dvs din studieplan. Du studerar via vår lärplattform Exlearn2. Kursen har några obligatoriska moment som görs