Komvux flyttar till kvarteret Margareta

Under de kommande åren flyttar Komvux Malmö större delen av sin verksamhet till kvarteret Margareta, med adress Kungsgatan 44. Detta kommer ske löpande fram till sommaren 2019. Först ut att flytta var Komvux Malmö Universitetsholmen som från och med höstterminen 2017 har flyttat alla sina vuxenutbildningar inom vård och omsorg till kvarteret Margareta, Kungsgatan 44. Utbildningen Grafisk operatör är fortsatt förlagd till lokalerna på Universitetsholmen.

 

Besöksnäringen

Kurs/kurspaket är sökbar i mån av plats
Gymnasial vuxenutbildning
Antal poäng: 
100
Förkunskaper: 
Gemensamt för alla gymnasiekurser, undantaget engelska och matematik, är att du ska ha kunskaper motsvarande grundläggande svenska eller svenska som andraspråk.
Kursform: 
Distanskurs
Kursperiod: 
2018-01-15 - 2018-06-01
Skola: 
MiRoi
Ansökningsperiod: 
2017-10-25 - 2017-11-15
Beskrivning/innehåll: 
  • Besöksnäringens centrala organisationer.
  • Besöksnäringens olika verksamhetsområden, aktörer och yrkesroller.
  • Betydelsen av samverkan mellan olika aktörer inom verksamhets-områdena.
  • Turismens utveckling och trender genom tiderna.
  • Kända resmål i Sverige och i världen.
  • Olika målgrupper och deras skiftande krav på resor, aktiviteter och service.
  • Lokala och regionala förutsättningar för hållbar utveckling inom besöksnäringen.
  • Informationssökning samt kritisk granskning och bearbetning av materialet.
  • Muntlig och skriftlig presentation med hjälp av modern teknik.
  • Det verbala språkets och kroppsspråkets betydelse för kommunikation med andra.
Nationell kurskod: 
AKTBEO0
Kursgrupp: 
CEMI1810BEO0
Kommentar: 
OBS! Kursen har ett individuellt upplägg . Du väljer själv studietakt och tillsammans med din kontaktperson på skolan gör du din studieplanering, dvs din studieplan. Du studerar via vår lärplattform Exlearn2. Kursen har några obligatoriska moment som görs