Ändringar i funktionen ”Min planering”

Den 10 januari 2018 tog vi bort funktionen ”Min planering” vilket innebär att du inte längre kan logga in och planera/spara kurser här på sidan.

Du gör fortfarande din ansökan som vanligt via ansökningswebben.

 

Besöksnäringen

Kurs/kurspaket är sökbar i mån av plats
Gymnasial vuxenutbildning
Antal poäng: 
100
Förkunskaper: 
Gemensamt för alla gymnasiekurser, undantaget engelska och matematik, är att du ska ha kunskaper motsvarande grundläggande svenska eller svenska som andraspråk.
Kursform: 
Distanskurs
Kursperiod: 
2018-02-19 - 2018-07-06
Skola: 
MiRoi
Ansökningsperiod: 
2017-12-27 - 2018-01-15
Beskrivning/innehåll: 
  • Besöksnäringens centrala organisationer.
  • Besöksnäringens olika verksamhetsområden, aktörer och yrkesroller.
  • Betydelsen av samverkan mellan olika aktörer inom verksamhets-områdena.
  • Turismens utveckling och trender genom tiderna.
  • Kända resmål i Sverige och i världen.
  • Olika målgrupper och deras skiftande krav på resor, aktiviteter och service.
  • Lokala och regionala förutsättningar för hållbar utveckling inom besöksnäringen.
  • Informationssökning samt kritisk granskning och bearbetning av materialet.
  • Muntlig och skriftlig presentation med hjälp av modern teknik.
  • Det verbala språkets och kroppsspråkets betydelse för kommunikation med andra.
Nationell kurskod: 
AKTBEO0
Kursgrupp: 
CEMI1811BEO0
Kommentar: 
OBS! Kursen har ett individuellt upplägg . Du väljer själv studietakt och tillsammans med din kontaktperson på skolan gör du din studieplanering, dvs din studieplan. Du studerar via vår lärplattform Exlearn2. Kursen har några obligatoriska moment som görs