Nu flyttar Komvux Malmö Pauli 

Komvux Malmö Pauli flyttar sin verksamhet till kvarteret Margareta, Kungsgatan 44. Från och med höstterminen 2018 kommer all undervisning ske i lokalerna på Kungsgatan 44 (Värnhemsskolan).

Du gör fortfarande din ansökan som vanligt via ansökningswebben.

 

Besöksnäringen

Kurs/kurspaket är sökbar i mån av plats
Gymnasial vuxenutbildning
Antal poäng: 
100
Förkunskaper: 
Gemensamt för alla gymnasiekurser, undantaget engelska och matematik, är att du ska ha kunskaper motsvarande grundläggande svenska eller svenska som andraspråk.
Kursform: 
Distanskurs
Kursperiod: 
2018-11-19 - 2019-04-05
Skola: 
MiRoi
Ansökningsperiod: 
2018-09-25 - 2018-10-09
Beskrivning/innehåll: 
  • Besöksnäringens centrala organisationer.
  • Besöksnäringens olika verksamhetsområden, aktörer och yrkesroller.
  • Betydelsen av samverkan mellan olika aktörer inom verksamhets-områdena.
  • Turismens utveckling och trender genom tiderna.
  • Kända resmål i Sverige och i världen.
  • Olika målgrupper och deras skiftande krav på resor, aktiviteter och service.
  • Lokala och regionala förutsättningar för hållbar utveckling inom besöksnäringen.
  • Informationssökning samt kritisk granskning och bearbetning av materialet.
  • Muntlig och skriftlig presentation med hjälp av modern teknik.
  • Det verbala språkets och kroppsspråkets betydelse för kommunikation med andra.
Nationell kurskod: 
AKTBEO0
Kursgrupp: 
CEMI1818BEO0
Kommentar: 
OBS! Kursen har ett individuellt upplägg . Du väljer själv studietakt och tillsammans med din kontaktperson på skolan gör du din studieplanering, dvs din studieplan. Du studerar via vår lärplattform Exlearn2. Kursen har några obligatoriska moment som görs