Ändringar i funktionen ”Min planering”

Den 10 januari 2018 tog vi bort funktionen ”Min planering” vilket innebär att du inte längre kan logga in och planera/spara kurser här på sidan.

Du gör fortfarande din ansökan som vanligt via ansökningswebben.

 

Datorsamordning och support

Kurs/kurspaket är sökbar i mån av plats
Gymnasial vuxenutbildning
Antal poäng: 
100
Förkunskaper: 
Gemensamt för alla gymnasiekurser, undantaget engelska och matematik, är att du ska ha kunskaper motsvarande grundläggande svenska eller svenska som andraspråk.
Kursform: 
Distanskurs
Kursperiod: 
2018-03-26 - 2018-08-10
Skola: 
MiRoi
Ansökningsperiod: 
2018-01-25 - 2018-02-15
Beskrivning/innehåll: 
  • Grundläggande felsökningsmetodik.
  • Systemintegration.
  • Teknisk dokumentation av datorsystem.
  • Kundmottagning och ärendehantering, till exempel muntlig kundmottagning, kundmottagning med e-post och andra typer av ärendehanteringssystem.
  • Analysera användarkrav och översätta dem till konkreta lösningar.
  • Pedagogisk handledning av it-system. Det pedagogiska tankesättet och kunskaper om tekniker för pedagogisk handledning, till exempel fjärrstyrning av muspekare.
  • Licenstyper och licenshantering.
  • Utvärdering och val av it-produkter på marknaden i dagsläget.
  • Manualer och annan hjälpdokumentation för användare, till exempel enkel text, hypertext, bilder, filmer, inspelade musrörelser och menyhantering.
Nationell kurskod: 
DAODAT0
Kursgrupp: 
CEMI1812DDAT0
Kommentar: 
OBS! Kursen har ett individuellt upplägg . Du väljer själv studietakt och tillsammans med din kontaktperson på skolan gör du din studieplanering, dvs din studieplan. Du studerar via vår lärplattform Exlearn2. Kursen har några obligatoriska moment som görs