Nu flyttar Komvux Malmö Pauli 

Komvux Malmö Pauli flyttar sin verksamhet till kvarteret Margareta, Kungsgatan 44. Från och med höstterminen 2018 kommer all undervisning ske i lokalerna på Kungsgatan 44 (Värnhemsskolan).

Du gör fortfarande din ansökan som vanligt via ansökningswebben.

 

Datorteknik 1b

Kurs/kurspaket är sökbar från 2018-09-25
Gymnasial vuxenutbildning
Antal poäng: 
100
Förkunskaper: 
Datorteknik 1a
Kursform: 
Distanskurs
Kursperiod: 
2018-11-19 - 2019-04-05
Skola: 
MiRoi
Ansökningsperiod: 
2018-09-25 - 2018-10-09
Beskrivning/innehåll: 
  • Datorsystems uppbyggnad och arbetssätt.
  • Grunderna i OSI-modellen (Open Systems Interconnection) och gällande standarder för datorkommunikation.
  • Program, till exempel enklare kommunikationsprogram och applikationsprogram för mobila enheter.
  • Begreppen filer, filformat, komprimering och kryptering.
  • Rutiner för säkerhetskopiering och installation av virusskydd.
  • Installation, konfigurering och driftsättning av datorsystem för till exempel administration, kommunikation, dokumentation och enklare affärssystem.
  • Installation och konfigurering av applikationsprogram samt administration av behörigheter och lösenord.
  • Installation och konfigurering av datorer i ett befintligt nätverk.
  • Installation av skrivare och andra enheter i nätverk.
Nationell kurskod: 
DAODAT01b
Kursgrupp: 
CEMI1818DAT01B
Kommentar: 
OBS! Kursen har ett individuellt upplägg . Du väljer själv studietakt och tillsammans med din kontaktperson på skolan gör du din studieplanering, dvs din studieplan. Du studerar via vår lärplattform Exlearn2. Kursen har några obligatoriska moment som görs