Ändringar i funktionen ”Min planering”

Den 10 januari 2018 tog vi bort funktionen ”Min planering” vilket innebär att du inte längre kan logga in och planera/spara kurser här på sidan.

Du gör fortfarande din ansökan som vanligt via ansökningswebben.

 

Digital kommunikationsteknik

Kurs/kurspaket är sökbar i mån av plats
Gymnasial vuxenutbildning
Antal poäng: 
100
Förkunskaper: 
Gemensamt för alla gymnasiekurser, undantaget engelska och matematik, är att du ska ha kunskaper motsvarande grundläggande svenska eller svenska som andraspråk.
Kursform: 
Distanskurs
Kursperiod: 
2018-03-26 - 2018-08-10
Skola: 
MiRoi
Ansökningsperiod: 
2018-01-25 - 2018-02-15
Beskrivning/innehåll: 
 • Operativsystem för mobila enheter.

 • Kommunikationsnät för mobila datorutrustningar.

 • Datakommunikation via satellit.

 • Referensmodeller och standarder för datakommunikation.

 • Integritetsaspekter och säkerhet vid användning av trådlösa enheter.

 • Installation och konfigurering av trådlösa enheter och kommunikationssystem i olika miljöer.

 • Konfigurering, uppgradering och installation av applikationer i mobila enheter.

 • Antennteknik och antenner för trådlösa nät.

 • Konfigurering av trådlösa accesspunkter.

 • Inställning av trådlösa nätverkskort.

 • Installation och konfigurering av bryggor, routrar och gateways.

 • Konfigurering av säkerhetsfunktioner och kryptering.

 • Felsökning i trådlösa lokala nätverk och utrustningar.

 • Kontroll och uppmätning av överföringshastigheter och signalstyrkor.

 • Metoder för diagnostisering, spårning och felsökning.

Nationell kurskod: 
DAODIG0
Kursgrupp: 
CEMI1812DIG0
Kommentar: 
OBS! Kursen har ett individuellt upplägg . Du väljer själv studietakt och tillsammans med din kontaktperson på skolan gör du din studieplanering, dvs din studieplan. Du studerar via vår lärplattform Exlearn2. Kursen har några obligatoriska moment som görs