Nu flyttar Komvux Malmö Pauli 

Komvux Malmö Pauli flyttar sin verksamhet till kvarteret Margareta, Kungsgatan 44. Från och med höstterminen 2018 kommer all undervisning ske i lokalerna på Kungsgatan 44 (Värnhemsskolan).

Du gör fortfarande din ansökan som vanligt via ansökningswebben.

 

Digitalt skapande 1

Kurs/kurspaket är sökbar från 2018-09-25
Gymnasial vuxenutbildning
Antal poäng: 
100
Förkunskaper: 
Gemensamt för alla gymnasiekurser, undantaget engelska och matematik, är att du ska ha kunskaper motsvarande grundläggande svenska eller svenska som andraspråk.
Kursform: 
Distanskurs
Kursperiod: 
2018-11-19 - 2019-04-05
Skola: 
MiRoi
Ansökningsperiod: 
2018-09-25 - 2018-10-09
Beskrivning/innehåll: 
  • Analoga och digitala skapandeprocesser, skissarbete både utan och med digitala verktyg.
  • Gränslandet mellan konst och teknik samt hur det formar skapandeprocesser.
  • Kombinationer av olika uttryck för digitala produktioner.
  • Digitala verktyg för skapande och gestaltande. Hur man väljer lämpligt verktyg för skapande och bevarande.
  • Programvara och hårdvara som används för skapande i olika estetiska uttrycksformer.
  • Samarbetsformer vid digitala produktioner.
  • Presentationsvägar och spridningsvägar för digitala produktioner, till exempel internet, digitala tryck och olika lagringsmedier.
Nationell kurskod: 
DIGDIG01
Kursgrupp: 
CEMI1818DIG01
Kommentar: 
OBS! Kursen har ett individuellt upplägg . Du väljer själv studietakt och tillsammans med din kontaktperson på skolan gör du din studieplanering, dvs din studieplan. Du studerar via vår lärplattform Exlearn2. Kursen har några obligatoriska moment som görs