Komvux Malmö anordnar utbildningar på flera adresser men flertalet flyttas successivt till adressen Kungsgatan 44. Våra vård- och omsorgsutbildningar (Komvux Malmö Universitetsholmen) har redan flyttat hit liksom vårt utbud av teoretiska fristående kurser på grundskolenivå och gymnasienivå (Komvux Malmö Pauli).

Du gör din ansökan via ansökningswebben.

 

Murare

Kurs/kurspaket är inte sökbar just nu
Gymnasial vuxenutbildning
Antal studieveckor: 
49
Förkunskaper: 
Kunskaper motsvarande grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 i svenska eller svenska som andraspråk.
Omfattning: 
100%
Kursperiod: 
2018-10-15 - 2019-09-20
Skola: 
Hermods AB
Poäng: 
1 250p
Ansökningsperiod: 
2018-08-24 - 2018-09-14
Beskrivning/innehåll: 
Som murare är dina arbetsuppgifter främst att bygga upp husets väggar med lättbetongblock och att klä huset med fasadtegel. Även plattsättning utförs av murare. Du utför putsning med olika sorters bruk som sprutas eller läggs på förhand. En del murare utför även inredningsjobb, till exempel väggar av tegel eller puts och murverk för spisar.
På skolan/APL platsen kommer du att lära dig sätta olika typer av plattor och klinker i varierande mönster och formationer. Du lär dig även att arbeta med olika material och underlag.
I utbildningen ingår APL(Arbetsplatsförlagt lärande) som du genomför på ett företag. Då följer du arbetsplatsen arbetstider fullt ut.
Du får tillgodoräkna dig utbildningens poäng/timmar i din lärlingsbok när du efter utbildningen fått en lärlingsanställning.
Hermods är godkända utbildningsgivare och uppfyller Byggindustrins Yrkesnämnds, BYN:s kriterier.
Läs mer på http://byn.se/
Utbildningen omfattar 1250 p. Du läser 1050p i grunden och 200p som är valbara kurser.
 
Angående validering
Exakt hur många veckor kurspaketet pågår är individuellt. Angivet antal veckor är maxantalet. Har du kunskaper inom området kan dessa komma att valideras och din totala utbildningstid kan då kortas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper först när du är antagen och har påbörjat din utbildning. Mer information ang validering hittar du på malmo.se/komvuxcentrum
 
Sökkod: 
CEHE7: MUR
Informationsträff: 
Välkommen till informationsmöte den 7/9, 14/9 och den 21/9 kl. 10.00, Agneslundsvägen 22 i Malmö
Kontaktperson: 
Robert Niklasson Tel: 040-631 67 89 E-post: robert.niklasson@hermods.se
Kurser som ingår: 
Gemensamma kurserPoäng
Orienteringskurs, kartläggning KGYORI11DK50
Husbyggnadsprocessen HUSHUB0200
Husbyggnad 1 HUSHUS01100
Husbyggnad 2 HUSHUS02200
Husbyggnad 3 HUSHUS03200
Mur- och putsverk 1 - grundmurar MURMUR01100
Mur- och putsverk 2 - murverk MURMUR02100
Mur- och putsverk 3 - puts MURMUR03 100
Valbara kurserPoäng
Trä 1 - stommar TRÄTRK01100
Specialyrken 1 HUBSPC01S100
Specialyrken 2 HUBSPC02S200
Betong 1 BETBET01100
Gymnasiearbete GYARBA100