Nu flyttar Komvux Malmö Pauli 

Komvux Malmö Pauli flyttar sin verksamhet till kvarteret Margareta, Kungsgatan 44. Från och med höstterminen 2018 kommer all undervisning ske i lokalerna på Kungsgatan 44 (Värnhemsskolan).

Du gör fortfarande din ansökan som vanligt via ansökningswebben.

 

Trädgårdsanläggning

Kurs/kurspaket är inte sökbar just nu
Gymnasial vuxenutbildning
Antal studieveckor: 
49
Förkunskaper: 
Svenska/svenska som andraspråk grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 eller motsvarande.
Omfattning: 
100%
Kursperiod: 
2018-08-06 - 2019-06-14
Skola: 
Hvilan Utbildning
Poäng: 
1 150p
Ansökningsperiod: 
2018-05-25 - 2018-06-15
Beskrivning/innehåll: 

Utbildningen syftar till att ge gymnasiala kurser från Naturbruksprogrammets inriktning Trädgård för att möta branschens anställningsbehov inom Trädgårdsanläggning samt ligga till grund för vidare studier inom trädgård. Utbildningspaketet ger möjlighet att nå fem av branschens yrkesbevis samt behörighet till YH-utbildningar inom trädgårdsområdet.
Utbildningen är skolförlagd på trädgårdsbranschens egen skola i Åkarp med speciallokaler som markbyggnadshallar, växthus, verkstäder, övningsområden och frilandsodlingar. Kurserna genomförs teopraktiskt vilket innebär att studerande får ordentliga teoretiska kunskaper parallellt med de yrkesmässiga färdigheter som branschen efterfrågar. Utbildningspaketets innehåll av kurser är framtaget i samarbete med branschen.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) på trädgårdsföretag ingår i utbildningen.


Välkommen till våra informationsmöten på måndagar den 30/10, 6/11 samt den 13/11 kl. 15-16. Informationsmötena hålls på skolan, Krabbarpsvägen 126 i Åkarp.

 

Angående validering

Exakt hur många veckor kurspaketet pågår är individuellt. Angivet antal veckor är maxantalet. Har du kunskaper inom området kan dessa komma att valideras och din totala utbildningstid kan då kortas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper först när du är antagen och har påbörjat din utbildning. Mer information ang validering hittar du på malmo.se/komvuxcentrum

Sökkod: 
CEHV6:TGA
Informationsträff: 
Välkommen till våra informationsmöten på måndagar den 30/10, 6/11 samt den 13/11 kl. 15-16. Informationsmötena hålls på skolan, Krabbarpsvägen 126 i Åkarp.
Kontaktperson: 
Hans Strömberg, bitr.rektor tel. 040-463704 E-post hans.stromberg@hvilanutbildning.se
Kurser som ingår: 
Poäng
Marken och växternas biologi BIGMAN0100
Växtkunskap 1 VÄXVÄX01100
Växtkunskap 2 VÄXVÄX02100
Trädgårdsodling ODLTRÅ0100
Trädgårdsmaskiner NABTRG0100
Fordon och redskap NABFOR0100
Beskärning och trädgård SKÖBEK0100
Trädgårdsanläggning 1 TRDTRÄ01100
Trädgårdsanläggning 2 TRDTRÄ02100
Trädgårdsanläggning specialisering TRDTRÄ00S100
Deseign 1 DESDE01100
Orienteringskurs, kartläggning KGYORI11A50
Valbar kursPoäng
Gymnasiearbete GYARNB100