Nu flyttar Komvux Malmö Pauli 

Komvux Malmö Pauli flyttar sin verksamhet till kvarteret Margareta, Kungsgatan 44. Från och med höstterminen 2018 kommer all undervisning ske i lokalerna på Kungsgatan 44 (Värnhemsskolan).

Du gör fortfarande din ansökan som vanligt via ansökningswebben.

 

Yrkesutgång funktionsnedsättning

Kurs/kurspaket är sökbar i mån av plats
Gymnasial vuxenutbildning
Antal studieveckor: 
20
Förkunskaper: 
Kunskaper motsvarande Svenska 1 (SvA) eller Svenska som andraspråk 1 (SvaA) och godkänd undersköterskeutbildning eller godkänt betyg i de programgemensamma kurserna (totalt 1000 p) från VO-programmet.
Omfattning: 
75%
Kursperiod: 
2018-08-09 - 2018-12-31
Skola: 
Komvux Malmö Universitetsholmen
Poäng: 
300p
Ansökningsperiod: 
2018-05-25 - 2018-06-15
Beskrivning/innehåll: 

OBS! Från och med höstterminen 2017 kommer alla kurser inom vård och omsorg flytta till kvarteret Margareta.

Dessa tre fördjupningskurser läses parallellt och förbereder dig, tillsammans med de programgemensamma kurserna som grund, för arbete som undersköterska inom fr a inom funktionsnedsättnings-/LSS- området . En och en halv dag i veckan gäller obligatorisk undervisning på skolan; måndag fm och heldag torsdag. Under 5 veckor, v 46-50 genomför du praktik; arbetsplatsförlagt lärande (APL) då du följer din handledares schema under 35 timmar/vecka. För dig som arbetat inom vården. Det finns möjlighet att göra Gymnasiearbete under APL- perioden.

Sökkod: 
UHLSS
Kontaktperson: 
Studie- och yrkesvägledare Sasa Sjanic på sasa.sjanic@malmo.se eller mobil 070 990 36 53
Kurser som ingår: 
Poäng
Specialpedagogik 2100
Socialpedagogik100
Vårdpedagogik och handledning100