Nu flyttar Komvux Malmö Pauli 

Komvux Malmö Pauli flyttar sin verksamhet till kvarteret Margareta, Kungsgatan 44. Från och med höstterminen 2018 kommer all undervisning ske i lokalerna på Kungsgatan 44 (Värnhemsskolan).

Du gör fortfarande din ansökan som vanligt via ansökningswebben.

 

Yrkesutgång hälso- och sjukvård

Kurs/kurspaket är sökbar i mån av plats
Gymnasial vuxenutbildning
Antal studieveckor: 
20
Förkunskaper: 
Kunskaper motsvarande Svenska 1 (SvA) eller Svenska som andraspråk 1 (SvaA) och godkänd undersköterskeutbildning eller godkänt betyg i de programgemensamma kurserna (totalt 1000 p) från VO-programmet.
Omfattning: 
75%
Kursperiod: 
2018-08-09 - 2018-12-31
Skola: 
Komvux Malmö Universitetsholmen
Poäng: 
300p
Ansökningsperiod: 
2018-05-25 - 2018-06-15
Beskrivning/innehåll: 

OBS! Nu går alla kurser inom vård och omsorg i kvarteret Margareta, Kungsgatan 44, fd Värnhemsskolan.

Dessa två fördjupningskurser läses parallellt och förbereder dig, tillsammans med de programgemensamma kurserna som grund, för arbete som undersköterska inom fr a sjukvården/hemsjukvården. En och en halv dag i veckan gäller obligatorisk undervisning på skolan; måndag fm resp heldag torsdag. Till detta kommer ytterligare några halvdagar för praktiska övningar i skolans metodrum. Under 5 veckor, v 46-50, genomför du praktik; arbetsplatsförlagt lärande (APL) då du följer din handledares schema under 35 timmar/vecka. Det finns möjlighet att göra Gymnasiearbete under APL- perioden.

Sökkod: 
UHSJU
Kontaktperson: 
Studie- och yrkesvägledare Sasa Sjanic på sasa.sjanic@malmo.se eller mobil 070 990 36 53
Kurser som ingår: 
Poäng
Akutsjukvård200
Medicin 2100