Nu flyttar Komvux Malmö Pauli 

Komvux Malmö Pauli flyttar sin verksamhet till kvarteret Margareta, Kungsgatan 44. Från och med höstterminen 2018 kommer all undervisning ske i lokalerna på Kungsgatan 44 (Värnhemsskolan).

Du gör fortfarande din ansökan som vanligt via ansökningswebben.

 

Slutbetyg:

Ska innehålla 2350 p / 2301 p

Kärnämnen 600 p

Fritt valda ämnen 1750 p / 1701 p.

I ett slutbetyg på 2350 p ska betygen vara satta efter 1 juli 2001.

I ett slutbetyg på 2301 p ska betygen vara satta före 1 juli 2001.

För tidigare studerande som har ett eller flera betyg satta före den 1 juli 2012, varav ett eller flera inte kan omvandlas eller vilkas omvandling innebär en nackdel för de studerande, får rektor besluta att slutbetyg får utfärdas om den studerande uppfyller villkoren för ett sådant i förordning SFS 2002:1012. Läs mer på skolverkets sida här.

I ett slutbetyg kan betyg daterade både före och efter 1 juli 2012 ingå. Betyg på en kurs som är mer än 8 år gammalt får tas med om rektor på grund av särskilda skäl medger det. Slutbetyg får utfärdas senast 1 juli 2020.

 

Gymnasieexamen:

Ska innehålla 2400 p

Gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma och fritt valda kurser Gymnasiearbetet 100 p .

Tidigare studerande som påbörjat kurser före den 1 juli 2012 och som vill fortsätta eller återuppta studierna efter den 1 juli 2012 får gymnasieexamen utfärdat om den studerande uppfyller villkoren för en sådan i förordning SFS 2011:1108. Läs mer här

Nya studerande som påbörjar kurser efter den 1 juli 2012 (som inte tidigare har läst inom gymnasieskola eller komvux) läser mot gymnasieexamen.

I en gymnasieexamen omvandlas tidigare kurskoder till nya ämnen/kurskoder samt betyg enligt kursplaner till betyg enligt ämnesplaner i enlighet med föreskrifterna i SKOLFS 2011:196 Läs mer här.