Astar AB

Astar är en av Sveriges största anordnare av vuxenutbildning. Vårt utbud inom Komvux är stort. Vi erbjuder utbildningar inom bl a restaurang och livsmedel, barn och fritid, vård och omsorg, handel och administration, vvs, fastighet, el, fastighet samt industri. I Malmö har vi utbildning inom vård och omsorg och Sfi.

Våra utbildningar genomförs med hög flexibilitet i både upplägg och genomförande. Astar arbetar för ett individanpassat lärande, och vi upprättar en studieplan utifrån elevens förmågor och mål. Utbildningarna löper över hela året utan avbrott, och detta ger eleven möjlighet att nå uppsatta mål snarast möjligt.

Under elevens arbetsplatsförlagda del av utbildningen får de möjlighet att knyta värdefulla kontakter med många tänkbara arbetsgivare inför framtiden.