Ändringar i funktionen ”Min planering”

Den 10 januari 2018 tog vi bort funktionen ”Min planering” vilket innebär att du inte längre kan logga in och planera/spara kurser här på sidan.

Du gör fortfarande din ansökan som vanligt via ansökningswebben.

 

Astar AB

Astar erbjuder i Malmö utbildningar inom vård och omsorg.

Våra utbildningar genomförs med hög flexibilitet i både upplägg och genomförande. Astar arbetar för ett individanpassat lärande, och vi upprättar en studieplan utifrån elevens förmågor och mål. Utbildningarna löper över hela året utan avbrott, och detta ger eleven möjlighet att nå uppsatta mål snarast möjligt.

Under elevens arbetsplatsförlagda del av utbildningen får de möjlighet att knyta värdefulla kontakter med många tänkbara arbetsgivare inför framtiden.