Komvux flyttar till kvarteret Margareta

Under de kommande åren flyttar Komvux Malmö större delen av sin verksamhet till kvarteret Margareta, med adress Kungsgatan 44. Detta kommer ske löpande fram till sommaren 2019. Först ut att flytta var Komvux Malmö Universitetsholmen som från och med höstterminen 2017 har flyttat alla sina vuxenutbildningar inom vård och omsorg till kvarteret Margareta, Kungsgatan 44. Utbildningen Grafisk operatör är fortsatt förlagd till lokalerna på Universitetsholmen.

 

Hvilan Utbildning

Hvilan Utbildning är en anrik skola som legat i befintliga lokaler utanför Åkarp sedan 1950-talet. Idag ägs Hvilan Utbildning av trädgårdsbranschen och och vårt huvuduppdrag är att utbilda framtidens bästa medarbetare och företagare – människor som vill jobba inom trädgårdsbranschen med odling, handel, anläggning eller design. Personalens kompetens, både praktiskt och teoretiskt, samt skolans resurser på plats för att bedriva trädgårdsutbildningar är unik. Skolan används för fortbildning av yrkesverksamma och för branschcertifieringar vilket säkerställer att skolan ger aktuell och efterfrågad kompetens. På skolan bedrivs utbildningar inom gymnasiet, komvux, yrkeshögskolan, arbetsmarknadsutbildningar samt uppdragsutbildningar.