Hvilan Utbildning

Hvilan Utbildning är en anrik skola som legat i befintliga lokaler utanför Åkarp sedan 1950-talet. Idag ägs Hvilan Utbildning av trädgårdsbranschen och och vårt huvuduppdrag är att utbilda framtidens bästa medarbetare och företagare – människor som vill jobba inom trädgårdsbranschen med odling, handel, anläggning eller design. Personalens kompetens, både praktiskt och teoretiskt, samt skolans resurser på plats för att bedriva trädgårdsutbildningar är unik. Skolan används för fortbildning av yrkesverksamma och för branschcertifieringar vilket säkerställer att skolan ger aktuell och efterfrågad kompetens. På skolan bedrivs utbildningar inom gymnasiet, komvux, yrkeshögskolan, arbetsmarknadsutbildningar samt uppdragsutbildningar.