Nu flyttar Komvux Malmö Pauli 

Komvux Malmö Pauli flyttar sin verksamhet till kvarteret Margareta, Kungsgatan 44. Från och med höstterminen 2018 kommer all undervisning ske i lokalerna på Kungsgatan 44 (Värnhemsskolan).

Du gör fortfarande din ansökan som vanligt via ansökningswebben.

 

Komvux Malmö Centrum

Komvux Malmö Centrum är ett rektorsområde för upphandlad vuxenutbildning och vi samarbetar med externa utbildningsanordnare. Inom rektorsområdet erbjuds svenskundervisning för invandrare (sfi), grundläggande vuxenutbildning samt gymnasial vuxenutbildning med såväl yrkesinriktade som allmänna kurser.

Kurskombinationer och flexibilitet

Som studerande är du säkert angelägen om att nå ditt mål så fort som möjligt. För att göra studierna effektiva är det viktigt att i studieplaneringen utgå i från dina individuella behov och förutsättningar. Tillsammans med utbildningsanordnarna verkar vi för flexibilitet och individanpassning i utbildningarna. 

Klicka här för beställning av betyg för dig som studerar på: Miroi, Lernia, Hermods, Movant, Hvilan, Yrkesakademin, Svensk Vård och Kompetensutveckling, SVOK, Astar (Vård- och omsorg).

Vill ni ha kontakt med oss för betygsutfärdande eller andra frågor kan ni nå oss på:

REKTOR
Ronny Wulff
Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Tel: 040-34 32 99
E-post: ronny.wulff@malmo.se

Mahmoud Tallouzi, skolsekreterare gr/gy
Telefontid: måndag-torsdag kl.09.30-12.00
Tel: 040-34 29 72
E-post: mahmoud.tallouzi@malmo.se

 

REKTOR SFI
Marie Norking

Tel: 0732-30 13 36
E-post: marie.norking@malmo.se