Komvux flyttar till kvarteret Margareta

Under de kommande åren flyttar Komvux Malmö större delen av sin verksamhet till kvarteret Margareta, med adress Kungsgatan 44. Detta kommer ske löpande fram till sommaren 2019. Först ut att flytta var Komvux Malmö Universitetsholmen som från och med höstterminen 2017 har flyttat alla sina vuxenutbildningar inom vård och omsorg till kvarteret Margareta, Kungsgatan 44. Utbildningen Grafisk operatör är fortsatt förlagd till lokalerna på Universitetsholmen.

 

Komvux Malmö Centrum

Komvux Malmö Centrum är ett rektorsområde för upphandlad vuxenutbildning och vi samarbetar med externa utbildningsanordnare. Inom rektorsområdet erbjuds svenskundervisning för invandrare (sfi), grundläggande vuxenutbildning samt gymnasial vuxenutbildning med såväl yrkesinriktade som allmänna kurser.

Kurskombinationer och flexibilitet

Som studerande är du säkert angelägen om att nå ditt mål så fort som möjligt. För att göra studierna effektiva är det viktigt att i studieplaneringen utgå i från dina individuella behov och förutsättningar. Tillsammans med utbildningsanordnarna verkar vi för flexibilitet och individanpassning i utbildningarna. 

Vill ni ha kontakt med oss för betygsutfärdande eller andra frågor kan ni nå oss på:

Ronny Wulff, rektor gr/gy
Tel: 040-34 32 99
E-post: ronny.wulff@malmo.se

Ulrika Morrison, skolsekreterare gr/gy
Tel: 040-34 29 72
E-post: ulrika.morrison@malmo.se

 

Fredrik Ohlsson, rektor Sfi
Tel: 040-34 29 71
E-post: fredrik.ohlsson@malmo.se

Hanna Hallgren, skolsekreterare sfi
Tel: 040-34 29 45
E-post: hanna.hallgren@malmo.se

 

Vi har gemensam reception med Komvux Malmö Södervärn.