Komvux Malmö Universitetsholmen

OBS! Från och med höstterminen 2017 kommer alla kurser inom vård och omsorg flytta till kvarteret Margareta.

Komvux Malmö Universitetsholmen erbjuder utbildningar inom el, VVS, vård och omsorg samt inom den grafiska branschen.