Svensk Vård och Kompetensutveckling

SVOK - Svensk Vård och Kompetensutveckling - erbjuder utbildning till barnskötare och personlig assistent med ett flexibelt upplägg och stark förankring i yrkeslivet. Hos oss kan du välja varierande grad av distansundervisning och lektioner, föreläsningar och träffar på skolan i Malmö, utifrån dina förutsättningar och behov. En del av undervisningen genomförs som APU - arbetsplatsförlagd undervisning - för att ge en så god inblick som möjligt i den framtida vardagen.

Välkommen till SVOK!