Komvux Malmö anordnar utbildningar på flera adresser men flertalet flyttas successivt till adressen Kungsgatan 44. Våra vård- och omsorgsutbildningar (Komvux Malmö Universitetsholmen) har redan flyttat hit liksom vårt utbud av teoretiska fristående kurser på grundskolenivå och gymnasienivå (Komvux Malmö Pauli).

Du gör din ansökan via ansökningswebben.

 

 

Validering för yrkesutbildning på gymnasial nivå inom Komvux Malmö

Vad är validering (validering av reell kompetens)?

Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som du har oberoende av hur du har fått dem.

Detta ingår i en valideringsprocess:

Validering inom Komvux Malmö

Inom Komvux Malmö går validering till så att du ansöker om att få gå en utbildning (kurspaket) inom det yrkesområde du har kunskap om/vill validera inom. Ansökan görs på: www.malmo.se/komvuxansokan

Tänk på att läsa igenom kunskapskraven för varje kurspaket noggrant då de varierar.

Exakt hur många veckor kurspaketet pågår är individuellt. Har du kunskaper inom kurserna som ingår i kurspaketet kan dina kunskaper valideras och din totala utbildningstid blir då kortare. De kurser eller delar av kurser som du inte har kunskaper inom studerar du som vanligt. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper först när du är antagen och har påbörjat din utbildning.

Om du vill validera, kontakta din utbildningsanordnare/skola när du fått ditt antagningsbesked, så de blir uppmärksamma på ditt behov.