Komvux flyttar till kvarteret Margareta

Under de kommande åren flyttar Komvux Malmö större delen av sin verksamhet till kvarteret Margareta, med adress Kungsgatan 44. Detta kommer ske löpande fram till sommaren 2019. Först ut att flytta var Komvux Malmö Universitetsholmen som från och med höstterminen 2017 har flyttat alla sina vuxenutbildningar inom vård och omsorg till kvarteret Margareta, Kungsgatan 44. Utbildningen Grafisk operatör är fortsatt förlagd till lokalerna på Universitetsholmen.

 

Validering

Validering på gymnasial nivå inom Komvux Malmö

Vad är validering (validering av reell kompetens)?

Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person har oberoende av hur man fått dem.

Detta ingår i en valideringsprocess:

Validering inom Komvux Malmö

Inom Komvux Malmö går validering till så att man ansöker om att få gå en utbildning (kurspaket) inom det yrkesområde man har kunskap om/vill validera inom på ansökningssidan; www.malmo.se/komvuxansokan

Undantag finns inför valideringsstart oktober inom Vård och Omsorg. Kontakta valideringsanordnare Universitetsholmen.

Tänk på att läsa igenom kunskapskraven för varje kurspaket noggrant då de varierar.”


Exakt hur många veckor kurspaketet pågår är individuellt. Har du kunskaper inom kurserna som ingår i kurspaketet kan dina kunskaper valideras och din totala utbildningstid blir då kortare. De kurser eller delar av kurser som du inte har kunskaper inom studerar du som vanligt. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper först när du är antagen och har påbörjat din utbildning.

Med start från och med hösten 2017 sker validering hos respektive utbildare/skola när du blivit antagen och startat på utbildningen.

Om du vill validera, kontakta din utbildningsanordnare/skola när du fått ditt antagningsbesked, så de blir uppmärksamma på ditt behov.


För validering på Komvux Malmö Universitetsholmen kontakta skolans studie- och yrkesvägledare Sasa Sjanic för anmälan och kartläggning. sasa.sjanic@skola.malmo.se eller Tel. 0709-903653

http://uhkv.skola.malmo.se/