Ändringar i funktionen ”Min planering”

Den 10 januari 2018 tog vi bort funktionen ”Min planering” vilket innebär att du inte längre kan logga in och planera/spara kurser här på sidan.

Du gör fortfarande din ansökan som vanligt via ansökningswebben.

 

Validering

Validering på gymnasial nivå inom Komvux Malmö

Vad är validering (validering av reell kompetens)?

Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person har oberoende av hur man fått dem.

Detta ingår i en valideringsprocess:

Validering inom Komvux Malmö

Inom Komvux Malmö går validering till så att man ansöker om att få gå en utbildning (kurspaket) inom det yrkesområde man har kunskap om/vill validera inom på ansökningssidan; www.malmo.se/komvuxansokan

Tänk på att läsa igenom kunskapskraven för varje kurspaket noggrant då de varierar.”


Exakt hur många veckor kurspaketet pågår är individuellt. Har du kunskaper inom kurserna som ingår i kurspaketet kan dina kunskaper valideras och din totala utbildningstid blir då kortare. De kurser eller delar av kurser som du inte har kunskaper inom studerar du som vanligt. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper först när du är antagen och har påbörjat din utbildning.

Med start från och med hösten 2017 sker validering hos respektive utbildare/skola när du blivit antagen och startat på utbildningen.

Om du vill validera, kontakta din utbildningsanordnare/skola när du fått ditt antagningsbesked, så de blir uppmärksamma på ditt behov.